Skip to content

PVDA peilt draagvlak premetrostation Drink

PVDA peilt draagvlak premetrostation Drink

De Borgerhoutse afdeling van de PVDA hield de afgelopen maanden een bevraging bij buurtbewoners en passanten op de Turnhoutsebaan over de mobiliteit en het al dan niet openen van premetrostation Drink. 320 mensen deden mee en gaven hun gedacht. “Maar liefst 97% van de respondenten wil het premetrostation Drink geopend zien. Het is het zoveelste duidelijk signaal. De vraag voor een snelle afwerking van station Drink leeft heel sterk in Borgerhout. De Lijn en het stadsbestuur mogen dit niet blijven negeren”, stelt PVDA-schepen Zohra Othman. PVDA Borgerhout plant een infomiddag nu zaterdag, 30 september, met experten en gebruikers van het openbaar vervoer waar de resultaten van de bevraging zullen worden voorgesteld.

320 gesprekken

Van mei tot en met augustus werden er 320 mensen bevraagd over de mobiliteit in Borgerhout en het al dan niet afwerken en openen van premetrostation Drink. De ondervraagden werden aangesproken op de Turnhoutsebaan, op de wekelijkse markt van het Laar en via het PVDA-magazine “De Franken Teut”1. De overgrote meerderheid van de respondenten, 89%, woont in Borgerhout, de rest komt voornamelijk uit postcodes 2018, 2060 en 2100.

Communicatie

88% van de respondenten weet dat het onafgewerkt premetrostation Drink bestaat. Maar al heel wat minder ondervraagden, 79%, wist dat ook tram 10 onder de grond rijdt. “De communicatie van de Lijn en de stad Antwerpen loopt niet altijd van een leiden dakje” weet Zohra Othman, “Tijdens het interviewen moesten we vaak zelf verduidelijking geven over de stand van zaken. Pendelaars vroegen ons dikwijls praktische informatie over de trajecten en de veranderingen bij De Lijn zoals ‘geraak ik met tram 24 nog op de Melkmarkt?’ Er wijzigt de laatste tijd veel zonder degelijke informatie. Vele burgers begrijpen het niet meer en worden boos.”, stelt Othman.

Draagvlak Drink

Een van de meest markante cijfers is dat 97% van de ondervraagde het metrostation snel geopend wil zien. Zohra Othman: “We wisten dat er een groot draagvlak was voor de opening van station Drink, maar we zijn toch verrast. Slechts een kleine minderheid van de Borgerhoutenaren volgt het standpunt van De Lijn en De stad Antwerpen, namelijk dat de Turnhoutsebaan met het huidige bus- en tramaanbod voldoende wordt bediend.”

We geven enkele citaten van ondervraagden ter illustratie:

Wetende dat in Borgerhout veruit de meeste senioren wonen is het onbegrijpelijk dat je ondergronds van station Zegel slechts kan uitstappen in station Astrid. Voor vele ouderen is die afstand te groot.”

Ik kocht speciaal een abonnement maar ik kan er weinig gebruik van maken wegens onvoldoende aanbod en slecht aangegeven tijden. Ik blijf een fietser”

Ik vind het ronduit schandalig dat oudere en minder mobiele mensen en jonge ouders zo aan hun lot worden overgelaten. Fietsen in Borgerhout is ronduit gevaarlijk. Ik spreek zoals velen uit pijnlijke ervaringen waardoor ik een tijdje minder mobiel was. Dan is een afstand van 500 m heel moeilijk en was ik gedoemd om thuis te zitten”

Zou_je_halte_gerbuiken.jpg

88% van de ondervraagden zou het zelf gebruiken. In de eerste plaats voor vrije tijd (72%), maar ook om te winkelen(58%) en voor woon-werkverkeer(30%). “Dat valt niet te verwonderen. Het traject naar de melkmarkt is heel populair, maar ook voor de bezoekers is Drink een zeer levendige buurt met het Ecohuis, het Moorkensplein, het Districtshuis en vele winkels. Voor deze laatsten zou de opening een hoop extra-inkomsten kunnen geven. De capaciteit is er nog om deze mensen op te vangen in de trams 8 en 10. Deze rijden ondergronds leeg, terwijl er boven, op de Turnhoutsebaan chaos heerst en er gevochten wordt voor elke vierkante meter”, legt Othman uit.

Fietsveiligheid

De mobiliteitsproblemen die dringend moeten aangepakt worden, zijn volgens de ondervraagden in de eerste plaats de veiligheid van fietsers (77%) en voldoende en toegankelijk openbaar vervoer (70%). Slechts een kleine minderheid (13%) vraagt een vlotte doorgang van auto’s.

“De fietsveiligheid in Borgerhout, vooral op en rond de Turnhoutsebaan, is een van de topprioriteiten van het districtsbestuur van Borgerhout waar ik als schepen deel van uitmaak. Dagelijks zie ik hier gevaarlijke taferelen voor mijn ogen afspelen. Ik ben verwonderd dat het aantal ongevallen niet groter is. Fietspaden op de Turnhoutsebaan kregen een njet van het stadsbestuur en in de plaats komen er fietsstraten in de parallelstraten. Laat ons ten minste op de baan een 30 km regime invoeren om de fietsers die er niet kunnen wegblijven omwille van school, winkels te beschermen”, besluit Othman

Infonamiddag

PVDA Borgerhout houdt op 30 september van 16u tot 18u30 in Ecohuis (Turnhoutsebaan 139) een open infomoment rond de opening van premetrostation Drink op de Turnhoutsebaan. Zohra Othman stelt er de resultaten van de bevraging voor. Samen met enkele experten, buurtbewoners en geïnteresseerden gaat de PVDA in gesprek over de noodzaak van de opening van premetrostation Drink en hoe de strijd voor de opening verder te zetten.

Een gesprek met o.a. Herman Welter (journalist openbaar vervoer), Jef Maex (hoofddelegee socialistische vakbond (ACOD) stelplaats Draakplaats), Joost Sierens (voorzitter Boho2140) en Zohra Othman (districtsschepen PVDA). Nadien is er tijd voorzien voor vragen en discussie met het publiek.

Lees hier de volledige resultaten van de bevraging