Skip to content

PVDA Merksem stelt drie kandidaten en drie prioriteiten voor

PVDA Merksem pakt uit met een culturele, diverse en syndicale top drie op haar districtslijst. Tristan Faes, Saida Tounsi en Ivan Heyligen gaan de volgende jaren voor beter openbaar vervoer, investeringen in jongeren en wijken én willen het project PleinPatrons naar Merksem Dok halen.

De PVDA stelt met plezier haar de top drie op lijst voor de Merksemse districtsraadsverkiezingen van 14 oktober voor.

Tristan Faes trekt de lijst. Hij is operazanger en sinds januari 2013 districtsraadslid. Op de tweede plaats staat Saïda Tounsi, huisvrouw en voormalig sociaal werkster. Ivan Heyligen, dokwerker, vakbondsmilitant bij ACV Transcom en muzikant, maakt de top drie volledig.

Het trio wil in Merksem inzetten op drie belangrijke speerpunten.

“Het openbaar vervoer heeft in Merksem dringend nieuwe investeringen nodig”, zegt Tristan Faes. “Het district moet ook bij het stadsbestuur en de Vlaamse regering blijven aandringen om de besparingen bij De Lijn terug te draaien. Uit de Grote Bevraging die we de afgelopen maanden ook bij honderden Merksemnaren deden, kwam naar voren dat Merksem buslijn 650, die niet meer door de Nieuwdreef rijdt, terug wil.”

Een tweede punt dat voor de PVDA belangrijk is, is investeren in jeugd en jeugdwerk. “De afgelopen legislatuur is er geïnvesteerd in bepaalde projecten voor de jeugd”, vervolgt Faes, “maar de grote projecten die in het bestuursakkoord gesuggereerd werden – meest besproken is de fuifzaal in Bouckenborgh – zijn helaas gesneuveld. De projecten die er wél kwamen, waren zonder twijfel positief, maar bedienden slechts een deel van de jeugd. De jeugd van wijk Dok bleef met lege handen achter. Besparingen bij Kras, geen investeringen in hùn voetbalpleintje, en ga maar door.”

De linkse partij maakt er daarom een punt van om meer te investeren in wijk Dok. “Zowel op vlak van jeugdwerk, investeringen in openbare ruimte als cultuur bleef ‘t Dokske de afgelopen legislatuur in de kou staan”, zegt Faes. “Wijk Dok is geen eenvoudige buurt, maar heeft wel een boeiende mix aan culturen en een enorm potentieel dat nu niet gebruikt wordt. Daar willen we graag verandering in brengen, door een werking met PleinPatrons op te starten, naar analogie met Borgerhout. In plaats van te investeren in camerabewaking, willen we jongeren uit de wijk een opleiding tot animator geven. Zo kunnen zij zelf verantwoordelijkheid dragen en zorgen voor een goede sfeer op hun pleintje. Zo halen we het beste in alle jongeren naar boven.”

Perscontact

Tristan Faes