Skip to content

PVDA maakt de Herentalsebaan verkeersveiliger

PVDA maakt de Herentalsebaan verkeersveiliger

Maandag 18 maart maakte de PVDA de Herentalsebaan verkeersveiliger. Na het officiële openingsweekend, na de lawine van klachten van buurtbewoners, pendelaars en gebruikers van de straat, is het nu tijd om met concrete oplossingen te komen voor de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Herentalsebaan.

 

De lokale Deurnese afdeling van PVDA legde een fietssuggestiestrook aan tussen de tramrails. “Er is veel te weinig ruimte voor fietsers op de Herentalsebaan,” zegt Kristof Vissers, fractievoorzitter in de districtsraad van Deurne. “Tussen de tramrails en de geparkeerde auto’s is geen ruimte, tussen de tramrails en de verhoogde tramhaltes is ook geen plaats, fietsers voelen zich alleen veilig op de voetpaden, maar daar zijn ze een gevaar voor de voetgangers. De heraanleg van de Herentalsebaan is met het behoud van alle aanwezige verkeer dus vooral een gemiste kans.”


Daarom zullen districtsraadsleden Kristof Vissers en Manal Toumi twee concrete voorstellen op de agenda van de districtsraad van donderdag 21 maart zetten. “Wij denken dat er twee zaken moeten gebeuren om de Herentalsebaan gebruiksvriendelijker te maken voor de zwakke weggebruiker,” vult Vissers aan. “Ten eerste moet je fietsers een zichtbare plaats geven in de straat, zodat ze weten waar ze kunnen rijden. Dat doen we vandaag door zelf een suggestiestrook aan te brengen. Daarnaast moet je natuurlijk ook zien dat de zwakke weggebruikers ruimte krijgen. En die ruimte willen we scheppen met ons tweede voorstel: vanaf het kruispunt met de Sterckshoflei, willen we eenrichtingsverkeer voor auto’s richting het Mestputteke én richting AZ Monica. Op die manier kan het lokale autoverkeer nog wel op de Herentalsebaan komen, maar leiden we het doorgaand verkeer om langs de Boterlaarbaan.”

 

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data