Skip to content

PVDA Linkeroever probeert Schelde over te steken om petities af te geven in Brussel

PVDA Linkeroever probeert Schelde over te steken om petities af te geven in Brussel

Donderdag 2 december, de voetgangerstunnel is opnieuw dicht voor onderhoudswerken aan de roltrappen. Een bonte bende staat aan de ingang op het Van Eedenplein. Mensen in duikerpak, overlevingspak, met zwemvesten, een rubberboot en een kar met petities, waarmee ze – symbolisch weliswaar – de Schelde proberen over te steken. Onder hen herkennen we PVDA-districtsraadslid Nadine Peeters die vertelt: “Wij hebben 1250 handtekeningen opgehaald met onze petitie en willen die gaan afgeven in Brussel bij minister van mobiliteit Lydia Peeters. Maar geraak maar eens aan de overkant, hé?!”

Vlaams parlementslid Jos D’Haese is ook aanwezig en vertelt: “na twee opeenvolgende petities, verschillende acties en infoavonden zijn we heel blij dat Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters nu eindelijk met de belofte kwam om extra overvaarten te onderzoeken.” Gemotiveerd gaat hij verder: “maar we willen het ook graag écht gerealiseerd zien. Met beloftes alleen geraakt niemand aan de overkant. Ik wil graag van de minister weten tegen wanneer haar administratie het onderzoek zal afronden en actie gaat ondernemen.” D’Haese geeft nog een tip mee voor de minister: “Begin best ook al met extra personeel te zoeken en aan te werven.”

PVDA vraagt in haar petitie om ook een overzet te voorzien ter hoogte van de Kennedytunnel. D’Haese legt uit: “Ook aan deze zuidelijke as moet de capaciteit omhoog. De inwoners van de nieuwe, groeiende woonwijk Regatta en iedereen die vanuit het Waasland en de fietsostrade vanuit Gent komt, heeft baat bij een extra overzet op die plek. Je kan niet meer mensen op de fiets willen en verwachten dat die allemaal via dat kleine liftje van de fietserstunnel gaan.”

“Op de beloofde Scheldebrug moet nog jaren gewacht worden, als ze er al komt. Een veerdienst is goedkoper én veel sneller te realiseren. Trouwens, een Scheldebrug is peperduur en om ze te realiseren moeten er eerst  tal van technische en nautische problemen opgelost worden. Ook de loodsen hebben veel bedenkingen bij zo’n Scheldebrug.” vervolgt Peeters.

“We hebben trouwens nog een nieuwe uitdaging en dat is de Sint-Anneke overzet te laten aanleggen aan Van Eeden. Daar sluit hij beter aan op het openbaar vervoer én is er meer mogelijkheid om te zorgen dat ook mensen met een zware fiets, een brommer of een rolstoel via een loopbrug met veel minder helling op de overzetboot geraken.

Uiteindelijk geraakte een delegatie van PVDA Linkeroever tot in Brussel – met tram en trein weliswaar – en overhandigde de petities aan minister Peeters, gevolgd door een kort onderhoud. Het kabinet liet blijken dat ze de bekommernissen delen en veel klachten binnenkrijgen over de oeververbinding. Ze zouden volop bezig zijn met de renovatie van de liften en de voetgangerstunnel en luisterden naar onze voorstellen met betrekking tot de veerdienst. Ze zeiden zelfs dat de petitie een extra stimulans is om werk te maken van een betere oeververbinding.

“Dit is positief. Maar uiteraard stopt onze strijd hier niet,” vindt D’Haese. “We blijven ijveren voor die extra overzet aan de Kennedytunnel en ik blijf op tafel kloppen tot die extra overvaarten een feit zijn!”