Skip to content

1 op de 2 Belgen eenzaam, PVDA legt actieplan voor

Het Nationaal Geluksonderzoek, uitgevoerd op initiatief van levensverzekeraar NN en UGent, waarvan de resultaten deze ochtend (donderdag 5 juli) aan de pers werden voorgesteld, brengt straffe feiten aan het licht. Bijna de helft van de Belgen (46%) voelt zich vandaag eenzaam. Vooral bij jongvolwassenen onder de 34 jaar is eenzaamheid een probleem. Meer dan de helft van de jonge Belgen (54,5%) voelt zich eenzaam.

Bijna de helft van de Belgen (46%) voelt zich vandaag eenzaam. Vooral bij jongvolwassenen onder de 34 jaar is eenzaamheid een probleem. Meer dan de helft van de jonge Belgen (54,5%) voelt zich eenzaam. En dat is problematisch, want eenzaamheid verviervoudigt onze kans om ongelukkig te zijn.

“Die vaststelling is een wake-up call dat er iets grondig mis is in België”, zegt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid van de PVDA in Antwerpen en gespecialiseerd in de strijd tegen armoede. “Het is niet normaal dat zo veel mensen zich eenzaam voelen in de samenleving, waarin winstcijfers en centen centraal staan in plaats van mensen. Daarom lanceren wij vandaag een actieplan tegen eenzaamheid en armoede. Een eerste en cruciale maatregel is het optrekken van uitkeringen, pensioenen en laagste lonen tot boven de armoedegrens. Daarnaast is ook een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg van groot belang. De PVDA pleit voor een veralgemening van wijkgezondheidscentra, waar iedereen zonder geld naar de huisarts kan gaan, zoals bij Geneeskunde voor het Volk”, stelt Lise Vandecasteele.

Eenzaamheid is een gevolg van een veelheid aan factoren: te weinig inkomen, weinig sociale contacten, een wankele gezondheid, een gebrek aan autonomie in het leven, een slechte woning, werkloosheid, racisme of discriminatie ...

Wie strijd tegen eenzaamheid zegt, zegt ook ontmoetingen stimuleren. De mens is een sociaal wezen. “Minstens maandelijks voor anderen zorgen en vrijwilligerswerk doen, verhoogt onze kans op gelukkig zijn rechtstreeks met 44%”, blijkt uit de studie.

Professor dr. Lieven Annemans (UGent) besluit in de studie terecht: “Investeer in sociale en culturele activiteiten waar mensen kunnen samen komen en moedig vrijwilligerswerk aan. We zien vandaag al te vaak dat investeren in dergelijke activiteiten in vraag wordt gesteld. Dat is geen goede zaak voor ons nationaal geluk.”

Het Nationaal Geluksonderzoek leert ons ook dat nog drie andere aspecten ons gelukkiger kunnen maken: autonomie, betrokkenheid en competentie. “Daarvoor is onder andere een grondige hervorming van de arbeidsmarkt nodig”, aldus Lise Vandecasteele. “Interimcontracten, een hoge werkdruk, monotone arbeid die onze competenties niet aanspreekt, ontslag, een gebrek aan autonomie, werkloosheid … Ze hebben een negatief effect op ons geluksgevoel. Sterker nog, het maakt ziek. In plaats van onzekerheid en flexibiliteit, moet een vast en kwaliteitsvol werk de norm worden. En we moeten nadenken over arbeidsherverdeling.”

De PVDA wil een samenleving waar het welzijn van de burgers centraal staat. Een samenleving op mensenmaat en niet op centenmaat. Daarom lanceert de PVDA vandaag een actieplan tegen eenzaamheid en armoede. U vindt de krachtlijnen daarvan hieronder.

 

Actieplan van de PVDA tegen eenzaamheid en armoede

Strijd tegen armoede

 • Het optrekken van alle uitkeringen, pensioenen en laagste lonen tot boven de Europese armoedegrens.
 • Het wegwerken van de sociale uitsluiting op vlak van onderwijs, werk, gezondheid, wonen, sport en cultuur.
 • We richten wijkhuizen op in elke wijk, met maximaal 10.000 inwoners per wijkhuis.
 • Met buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een sterke, warme en solidaire wijk.

Gezondheidszorg

 • We gaan voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra: medische huizen waar je zonder geld naar de huisarts kunt, zoals bij Geneeskunde voor het Volk.
 • Voor alle specialisten schaffen we de ereloonsupplementen af. We voeren verplichte conventionering in, zodat de artsen zich houden aan de afgesproken tarieven.
 • We beperken de grote bedragen die patiënten moeten voorleggen voor consultaties en onderzoeken. Met een derdebetalerssysteem laten we het ziekenhuis de betaling van artsen rechtstreeks met de ziekenfondsen regelen.

Werk

 • Een grondige hervorming van de arbeidsmarkt dringt zich op in samenspraak met de sociale partners. Een vast en werkbaar werk moet de norm worden, met een degelijk inkomen.

Mobiliteit

 • We maken het openbaar vervoer kosteloos. Zo wordt de drempel om je te verplaatsen lager.

Diversiteit

 • We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en buurthuizen. Daar kunnen buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.
 • Wij stellen een jaarlijks actieplan op om racisme te bestrijden. De proactieve praktijktesten waarmee discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaansleven zwart op wit kan worden aangetoond, worden een belangrijk instrument.

Veiligheid

 • We verbeteren de leefbaarheid in wijken, we zorgen voor meer hulp, preventie en sociale controle door buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.

Sport

 • We steunen op de ervaring en kennis van de sportclubs. Hun engagement en hun grote bereik moeten we koesteren. Met hun noden en kennis over infrastructuur moeten we aan de slag.

Jeugd

 • Er is een sterke permanente werking van het professioneel jeugdwerk nodig. Zo willen we de wachtlijsten om kinderen en jongeren in een jeugdbeweging in te schrijven wegwerken.
 • De jeugddiensten stimuleren we om in een open aanbod te voorzien op plaatsen waar de jongeren zijn. Een vindplaatsgericht gratis aanbod waar geen inschrijving voor nodig is.
 • Sporten en dansen moeten toegankelijker en goedkoper. Daarom bieden we laagdrempelige infrastructuur aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen tussen in de kosten voor lidmaatschap van een sport- of dansclub.

Senioren

 • We investeren in dienstencentra waar senioren voor ondersteuning terechtkunnen.
 • We voorzien voldoende bus- en tramlijnen zodat iedere senior een opstapplaats heeft op haalbare wandelafstand.
 • Senioren hebben recht op ontspanning en ontmoeting. We nemen initiatieven om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.
debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data