Skip to content

PVDA lanceert ‘Actieplan tegen discriminatie en racisme'

PVDA lanceert ‘Actieplan tegen discriminatie en racisme'

De PVDA stelde vandaag haar actieplan tegen discriminatie en racisme voor. De linkse partij stelt vast dat in Antwerpen verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Maar dat het bestuur hier nauwelijks aandacht voor heeft. De PVDA wil dat veranderen met 13 concrete maatregelen.

Antwerpen is van oudsher een havenstad, gericht op de wereld. Haar rijke geschiedenis werd altijd al gekenmerkt door migratie. De superdiversiteit van vandaag zorgt voor sterke troeven, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Dat is vandaag niet het geval. Het risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid of slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een ander kleurtje hebt of als je naam een andere afkomst laat vermoeden. Racisme en discriminatie zijn een realiteit.

Vandaag hebben bijna vier op de tien Antwerpenaren een andere origine. De helft van hen zijn ‘nieuwe Belgen’, de andere helft heeft niet de Belgische nationaliteit. Dertien procent van de Antwerpenaren heeft een Marokkaanse migratieachtergrond, vijf procent een Turkse. Als je de nationaliteit van de ingeschreven nieuwkomers bekijkt, vormen Nederlanders en Marokkanen de grootste groepen. Naast Turken, Polen en Joegoslaven wonen ook heel wat Portugezen, Fransen, Britten en Spanjaarden in onze Scheldestad.

Peter Mertens, voorzitter PVDA en lijsttrekker voor de gemeenteraad van Antwerpen: "Vandaag zien we hoe in onze stad deze verschillende groepen tegen elkaar worden uitgespeeld om zo de echte verantwoordelijken voor het gebrek aan werk, woningen en sociale diensten in de stad uit de wind te zetten. Mensen met een migratieachtergrond ondervinden discriminatie en racisme bij het zoeken naar werk en een woning, maar ook op school, op straat, in de sportclub, aan het stadsloket. Voor het huidige, rechtse, bestuur is racisme echter geen punt. Het woord komt niet eens voor in hun 1600-pagina tellende meerjarenplan. Ze zetten liever in op de afbraak van sociale dienstverlening, op meer privatisering, op een stad op maat van het grote geld. Daarom is een plan tegen discriminatie en racisme hoognodig in deze stad.”

De PVDA gaat voor een stad waarin er werk en een betaalbare en goede woning is voor iedereen. Waar het onderwijs de ongelijkheid wegwerkt in plaats van verscherpt. Alleen dan kunnen alle gemeenschappen actief betrokken worden en ieders grondrechtengewaarborgd worden. De PVDA lanceerde vandaag haar 'Actieplan tegen discriminatie en racisme'.

Pro-actieve praktijktesten zijn dringend nodig

De stad moet proactieve praktijktesten invoeren om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woon- en de arbeidsmarkt. Met praktijktesten kan discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaansleven zwart op wit worden aangetoond. Nu ervaart een belangrijk deel van de mensen met mirgratieachtergrond meerdere keren in hun leven discriminatie. Maar zonder praktijktesten kunnen ze dat niet hard maken.

Mohamed Chebaa, gemeenteraadslid en 3dekandidaat op de gemeenteraadslijst: “In 1985 begon ik met werken. Na 2 jaar werk als tijdelijke werkkracht, vroeg ik naar een vast contract. Mijn werkgever antwoordde toen met een vraag: ‘Mohamed, heb jij de Belgische nationaliteit?’ Waarop ik verontwaardig reageerde: ‘Ik werk toch met mijn handen en met mijn kop. Wat heeft dat pasje daar mee te maken?' Enkel jaren geleden werd op mijn werk een vaste betrekking uitgeschreven voor de job die ik er al jaren deed als werknemer van een onderaannemer. Men kwam het zelfs niet vragen of ik geïnteresseerd was. Ik verloor mijn job en de kans op een vaste betrekking bij de moederfirma aan iemand zonder enige ervaring. Gewoon omdat ik migratieroots heb.”

Afschaffing hoofddoekenverbod

Khadija Chennouf, kandiaat voor de PVDA voor de gemeenteraad en de districtsraad getuigt: “ik ben voor de afschaffing van het hoofddoekenverbod. Ik draag zelf een hoofddoek. Maar als ik ga werken moet ik mijn hoofddoek afdoen, voor ik mijn werk binnen ga. Met hoofddoek werken kan niet. En zonder werk komt er geen geld binnen in het huishouden. Maar ook in het onderwijs ken ik verschillende jonge vrouwen die voor lerares gestudeerd hebben, maar die geen werk vinden omwille van hun hoofddoek. Dat is toch niet oké. Welk signaal geef je naar de rest van de bevolking met zulk een verbod. Zijn wij te mijden personen omdat wij een hoofddoek willen dragen?” De PVDA wil dat de stad respect opbrengt voor ieders persoonlijke overtuiging.

Schooluitval van jongeren uit migratie en uit financieel zwakke gezinnen drastisch aanpakken

Terwijl 13 procent van de jongens van Belgische afkomst de school verlaat zonder diploma, loopt dat cijfer op tot 45 procent voor jongens van Noord-Afrikaanse of Turkse afkomst. Bij de meisjes is dat 7 procent (Belgische afkomst) tegenover 42 procent (met migratieroots). Iedereen met een beetje rechtvaardigheidsgevoel voelt dat dit niet kan.

Manal Toumi, kandidaat voor de PVDA op de districts- en provincielijst: "Ik pleit ervoor om ons onderwijssysteem eens grondig onder de loep te nemen om een strak plan uit te werken dat deze schooluitval voorkomt."

Farid Darmach is vader van 4 kinderen. Toen zijn jongste dochter de lagere school verliet, raadde zijn school hem aan om zijn dochter technisch onderwijs te laten volgen. Farid: "Ik heb die raad niet opgevolgd en mijn dochter naar het ASO gestuurd. Vandaag zit ze in het 3demiddelbaar. Elk jaar is ze overgegaan met zeer goede cijfers.”

Manal Toumi getuigt: “Een paar jaar geleden ging ik samen met een Belgische vriendin naar onze verbeterde examens kijken tijdens een inzagemoment. Ik en mijn vriendin hadden allebei hetzelfde geantwoord op een bepaalde vraag, maar ik kreeg 1 op 4 en mijn Belgische vriendin kreeg 3 op 4. Toen ik de lerares daarop aansprak zei die dat ik aan muggenzifterij deed! Ik wil hiermee ook absoluut niet zeggen dat alle leerkrachten discrimineren, er zijn ook heel veel leerkrachten die er altijd willen zijn voor hun leerlingen, maar gewoon niet genoeg middelen en tijd krijgen om dat te realiseren. Zoals ik al zei, heel het onderwijs systeem moet dringend vanuit dit kader geëvalueerd worden."

Actieplan tegen discriminatie en racisme (pdf)