Skip to content

PVDA houdt vurig pleidooi voor conflictvrije kruispunten

PVDA houdt vurig pleidooi voor conflictvrije kruispunten

Mie Branders: "Het is de derde keer dat we dit debat voeren in deze gemeenteraad. Het is de derde keer dat wij een lans breken voor conflictvrije kruispunten. Wij hebben daarvoor Nederland als voorbeeld aangehaald, waar niet-conflictvrije lichtenregelingen wettelijk verboden zijn." 

We hebben daarvoor de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid, uitgevoerd door de Universiteit van Hasselt, de KUL en het VITO in 2015 aangehaald. Ongevallen dalen spectaculair als er conflictvrije kruispunten zouden zijn. We hebben onze steun herhaald voor het actieplatform van ouderverenigingen “Geen nu groen licht aan conflictvrije kruispunten”. Een platvorm van De Fietsersbond, maar ook van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, VAB, BIVV, Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Gezinsbond, tot en met de nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Wij hebben uw antwoorden van september 2016 nog eens herbekeken. Toen zei u o.a.:

1) heb vertrouwen in dit college, we zijn al lang met deze oefening bezig

2) tegen eind 2019 herbekijken we alle lichtenregelingen op de kruispunten in de stad

3) het kan alleen maar als het technisch mogelijk is, er zijn altijd verschillende afslagstroken nodig

4) we willen ook conflictvrije kruispunten of deels conflictvrije kruispunten 

Ondertussen hebben we 3 ernstige ongevallen gehad op enkele weken tijd 

We weten dat er steeds meer fietsers komen in de stad

We moeten een modal shift maken in de stad, niet alleen omdat alles zich gewoon vastrijdt, maar ook al omwille van de klimaatdoelstellingen.

En dus gaat u eindelijk eens andere keuzes moeten maken.

1) U gaat willens nillens terug naar het STOP-principe moeten gaan: de inrichting en de organisatie van onze straten moeten allereerst aandacht schenken aan de Stappers, dan de Trappers, dan het Openbaar Vervoer en dan pas het Personenverkeer. U kan dat perfect in de schoenen schuiven van uw eigen Minister Weyts, want het staat zo ingeschreven in het Vlaams Mobiliteitsdecreet: Stopprincipe in plaats van POTS. 

2) U kan ervoor kiezen om de vele investeringen die deze stad doet om start-ups te steunen, om big data te vergaren, om maar om het snelst the city of things te worden … om daarin absolute voorrang te geven aan projecten die de veiligheid van onze stappers en trappers ten goede komen. Als PVDA zouden wij de verkeersveiligheid hoger op de politieke agenda zetten dan, ik noem maar wat: het shoppingsgedrag. De concurrentie met de andere steden aangaan op vlak van verkeersveiligheid in plaats van op commerciële thema’s. 

3) U gaat een versnelling hoger moeten schakelen – niet met de auto – in het doorlichtingsproces van de verkeerslichten. The sense of urgency laat niet meer toe dat men kan zeggen: we zijn ermee bezig. Tegen 2019 is het in orde. 

4) U gaat keuzes moeten maken i.v.m. de rol van de politie en erover nadenken dat de rol van verkeerspolitie terug moeten opwaarderen bij het doorlichten van ontwerpen.