Skip to content

PVDA Ekeren pleit voor een degelijk mobiliteitsbeleid, armoedebestrijding en maatregelen tegen klimaatopwarming

PVDA Ekeren pleit voor een degelijk mobiliteitsbeleid, armoedebestrijding en maatregelen tegen klimaatopwarming

“In het Ekerse bestuursakkoord staat letterlijk te lezen dat een tram een te grote impact zou hebben op de doorstroming. Doorstroming van wat? Van auto’s?!”, vraagt PVDA-districtsraadslid, Werner De Kerf, zich af. Naast een degelijke lokale mobiliteitsvisie vraagt de PVDA meer aandacht voor armoedebestrijding en maatregelen tegen klimaatopwarming.

Beste districtsraadsleden,

 

Het is de eerste maal dat de Partij Van De Arbeid hier vertegenwoordigd is in de districtsraad, en dat is maar goed ook, als we het bestuursakkoord ontleden. We zijn hier natuurlijk niet aanwezig om alleen maar kritiek te uiten, we willen ook constructief meewerken aan een mooier en beter Ekeren.

In het nieuwe beleidsplan - met een kleine 156 punten - staan er vanzelfsprekend ook een aantal zaken die goed zijn, en waar we akkoord mee kunnen gaan. Maar het probleem met dit bestuursakkoord is het grote gebrek aan ambitie en visie. De komende jaren zullen we over alle verschillende voorstellen nog veel kunnen discussiëren. Maar in zijn geheel kunnen we dit werkstuk natuurlijk niet aanvaarden.

Klimaat

Hoe is het mogelijk, dat in een tijd waarin het klimaat zo belangrijk is, we er in deze tekst amper iets over terugvinden.Afgelopen weken - en ook nu zondag - hebben tienduizenden mensen, met de jongeren op kop, actie gevoerd voor een beter klimaat. Hun boodschap was duidelijk: “politici, doe er iets aan”.

Blijkbaar heeft het districtsbestuur niet goed geluisterd. In de beleidsverklaring vinden we weinig positieve punten terug. Enkel een uitgesproken verklaring dat “er reeds genoeg windmolens zijn, en dat er geen extra windmolens op het grondgebied van Ekeren zullen worden geplaatst”. Als beleidsvoorstel kan dat tellen! Schrik voor windmolens, en verder géén enkel constructief voorstel!

Armoede

Nog erger is het gesteld met het thema armoede. Nergens in de tekst kunnen we het woord “armoede” terugvinden. Nochtans zouden jullie toch moeten weten dat er veel gezinnen in Ekeren in armoede leven. 13,7% van de Ekerse gezinnen kampt met betalingsmoeilijkheden op vlak van op vlak van woon- en energiekosten, gezondheidsuitgaven, afbetalingen, school-, kinderopvang- of andere kosten. Zij verdienen ook ondersteuning vanuit het districtsbestuur.

Mobiliteit

Helemaal te gek wordt het als we het punt “mobiliteit” aansnijden. Eens te meer verzet het districtsbestuur zich tégen het doortrekken van de tramverbinding naar Ekeren. Nochtans is een tramlijn ook belangrijk in de strijd voor het klimaat.

In een tijd waarin de files - in én rond Antwerpen - steeds meer en meer toenemen, is dit een compleet foute visie. Het is trouwens on-be-grijp-elijk dat een gedeelte van de meerderheid, die zich in het verleden heeft onderscheiden door verschillende acties te voeren voor de verlenging van de tramlijn, nu blijkbaar tot het “voortschrijdende inzicht” is gekomen, dat een tramlijn slecht is. In de tekst staat letterlijk dat de tram een te grote impact zou hebben op de doorstroming. Doorstroming van wat? Van auto’s?!

Verder zien we nog dat het districtsbestuur zijn plannen in verband met Hoekakker wil verder zetten. De PVDA zal samen met de inwoners verder actie hiertegen blijven voeren!

Het mag dus duidelijk zijn dat wij tegen het bestuursakkoord zullen stemmen, en hopen de komende jaren het bestuur tot het inzicht te doen komen – desnoods punt per punt – dat men méér moet doen voor onze inwoners. Zéker op het gebied van mobiliteit, klimaat en armoede.