Skip to content

PVDA Deurne en Sinterklaas bedanken postmedewerkers

Maandagochtend 7 december hebben leden van PVDA Deurne de werknemers van bpost op de Gallifortlei een hart onder de riem gestoken. “De postmedewerkers krijgen een heuse pakjesgolf over zich heen. Ondanks de lage lonen, het gebrek aan personeel en de hoge werkdruk, gaat de postbezorging gewoon verder”, vertelt Ianthe Ghaye van de Deurnese PVDA-afdeling. “We willen de werknemers van de post daarvoor bedanken.”

Met een verklede Sinterklaas en zakjes snoepgoed trokken de leden van PVDA Deurne maandagochtend vroeg naar het postkantoor. De Sint schreef eigenhandig een brief aan de postmannen en -vrouwen waarin hij hen bedankt en de directie van de post aanmaant om deze buitengewone inzet op gepaste wijze te belonen. “De postbodes kregen de afgelopen weken veel commentaar, maar het is niet hun fout dat de pakjesbedeling vertraging oploopt. Zij doen hun uiterste best om onze pakjes te bezorgen, maar er is gewoon te weinig volk. Dat is ook wat de postmedewerkers ons deze ochtend toevertrouwden”, licht Ianthe Ghaye toe.

Sinds het begin van de crisis staan de postmedewerkers in de frontlinie. De pakjes en online verkoop barsten uit hun voegen. Ondanks het gebrek aan personeel, de lage lonen en de hoge werkdruk, gaat de postbezorging gewoon verder. “Vóór de pakjesgolf kregen ze al een besparingsgolf over zich heen. Op vijftien jaar tijd zijn bij bpost 14.000 banen geschrapt. Honderden kantoren werden gesloten en meerdere sorteercentra opgedoekt. De nieuwe contracten zijn zo precair dat jonge werknemers niet blijven”, kaart Ianthe Ghaye aan. “Tegelijkertijd ging de winst van bpost dit jaar pijlsnel omhoog. Ze verwachten een winst van 270 miljoen euro. Dankzij het werk van de werknemers”.

De vorige CEO van bpost Van Gerven keerde zichzelf nog snel 500.000 euro uit. Dat is een veelvoud van wat een beginnende postbode krijgt. Een hulppostbode verdient 1.400 euro netto. Met gratis overuren en zaterdagarbeid. “Wij eisen dat de lonen voor de werknemers van bpost omhoog gaan. Zonder is het onmogelijk om personeel bij te houden”, stelt Ianthe Ghaye. “In Duitsland kregen de postmedewerkers 5% loonopslag. Waarom niet in ons land?”. De PVDA pleit er verder voor om het precaire statuut van hulppostbodes af te schaffen, en de tijdelijke versterking naar permanente personeelsversterking om te zetten.

Deze Sinterklaas solidariteitsactie bij bpost kadert in de landsbrede campagne ‘Winter van de Solidariteit’ die PVDA begin december lanceerde. Neem een kijkje op: wintervansolidariteit.be