Skip to content

PVDA botst op tweede spook-studie van het Havenbedrijf over DeWaterbus

PVDA botst op tweede spook-studie van het Havenbedrijf over DeWaterbus

Als het Havenbedrijf geen zin heeft in de uitbouw van DeWaterbus, hetzij naar Temse, hetzij op het Albertkanaal, dan zwaait ze met studies die aantonen dat het niet kan. Als de PVDA die studies wil inkijken, blijken ze ofwel niet te bestaan, ofwel niet beschikbaar. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders klaagt deze werkwijze aan en vraagt dat de Vlaamse Regering de beloofde proefperiode van DeWaterbus op het Albertkanaal volmaakt en degelijk evalueert.

Veertig dagen nodig om een kopie door te sturen

Op 24 december 2019 vroeg de PVDA de evaluatie op die het Havenbedrijf gebruikt als argument om de Albertkanaalroute van DeWaterbus af te schaffen. Volgens de wet op Openbaarheid van Bestuur moet het document binnen de 20 dagen afgeleverd worden. Vandaag, exact 20 dagen later, vraagt het Havenbedrijf uitstel met 20 dagen. Dat is op zijn minst vreemd. Want het is uitgerekend op basis van die evaluatie dat het Havenbedrijf vroegtijdig besliste om het broodnodige alternatief vervoer over water stop te zetten op de oostelijke tak van DeWaterbus.
Nochtans was een proefperiode van twee jaar vooropgesteld. Al na amper tien maanden stootte het Havenbedrijf het traject terug af. In de pers werd bij herhaling naar een evaluatie verwezen om die beslissing te rechtvaardigen. Het Havenbedrijf draalt nu om dat document door te geven. Officieel klinkt dat zo: “Gelet op de afgelopen vakantieperiode en de noodzaak om intern te kunnen overleggen en afstemmen is het momenteel niet mogelijk om de documenten waarop uw verzoek betrekking heeft tijdig te toetsen aan het Bestuursdecreet.”
En dus vraagt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders zich af of die studie wel bestaat. Hoeveel tijd kan het kosten om een kopie te bezorgen van een studie waarnaar je te pas en te onpas verwijst? Dergelijke houding doet vragen rijzen over het bestaan van de studie zelf.

Verwijzen naar een studie die nooit is aangevraagd

“Het lijkt wel een déja-vue”, zegt Mie Branders. Het Havenbedrijf wenste DeWaterbus niet zuidwaards uit te breiden naar Temse of Bornem, ondanks de expliciete vraag van de twee gemeentebesturen en vele opvarenden. Rederij Aqualiner had daarover nochtans met veel enthousiasme een haalbaarheidsstudie aangekondigd in april 2018. “Toen de PVDA ook die studie opvroeg, antwoordde het Havenbedrijf in een mail dat er nooit een haalbaarheidsstudie was opgestart. Dat weerhield hen niet om ook die studie te gebruiken als argument om het traject niet door te trekken.”

Voorbedachte rade

“Was dit de deal met de Vlaamse Regering? Wilde zij de financiering van DeWaterbus enkel overnemen van het Havenbedrijf op voorwaarde dat de Albertkanaalroute wegviel? Mocht daarom de proefperiode niet afgewerkt worden? Is daarom ook deze evaluatie niet doorgegaan?”, dat wil Mie Branders graag weten van Annick De Ridder, de voorzitter van het Havenbedrijf.
Mie Branders vraagt de Vlaamse Regering om het proefproject op de Albertkanaalroute terug op te starten en de pijnpunten op te lossen. Zoals het doortrekken van DeWaterbus tot diep in de haven langs de dokken. “Een proefperiode van twee jaar moet twee jaar duren, en geen tien maanden. Er is enorm veel nood aan investeringen en experimenten voor alternatieve vervoersmiddelen, zeker met de Oosterweelwerken in het vooruitzicht. Onderzoek de piste van het Albertkanaal degelijk”, besluit Branders.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data