Skip to content

PVDA blijft zich verzetten tegen de bomenkap op de Charlottalei

PVDA blijft zich verzetten tegen de bomenkap op de Charlottalei

De Antwerpse PVDA blijft zich verzetten tegen de historische vergissing om de bomen van de Charlottalei te rooien. Gisteren heeft het Antwerps districtscollege (N-VA, Open VLD en Groen) deze beslissing nog maar eens bekrachtigd. Nadine Peeters, PVDA-districtsraadslid, kan de bochten van de partij Groen niet meer volgen “Een bomenkap willen uitstellen om betere argumenten te hebben om toch over te gaan tot de kap. Je moet het maar bedenken.”

De PVDA verzet zich tegen de bomenkap die dit weekend gepland staat en roept op om naar de protestactie van het buurtcomité te gaan. Het is een historische vergissing volgens Nadine Peeters “Op vlak van leefmilieu is dit een serieuze aderlating voor de buurt, maar ook voor de inspraak en democratie is het een kaakslag. Bewoners die meedenken en alternatieven formuleren worden blijkbaar ook in het district Antwerpen niet au serieux genomen en betrokken”.

De afgelopen week waren we getuige van een merkwaardig schouwspel. Op de schandelijke districtsraadszitting van maandagavond, stond Groen nog 100% achter een snelle kap. Samen met coalitiepartner N-VA en Open VLD stemden zij tegen het voorstel van de PVDA en enkele oppositiepartijen om de kap uit te stellen en met de buurt in dialoog te gaan. Op woensdag riep Groen plots haar coalitiepartners op om de kap toch uit te stellen omwille van een juridische procedure die de buurt gestart was. Groen hoopte dat een oordeel van de rechter, in het voordeel van die beslissing, de keuze om te kappen zou versterken. N-VA en Open VLD willen dit niet en dus gaat de kap door zoals gepland.

Nadine Peeters begrijpt er niets meer van: “Een bomenkap willen uitstellen om betere argumenten te hebben om toch over te gaan tot de kap. Je moet het maar bedenken. Zou Groen dan toch niet zo zeker van haar stuk zijn? Waarom ging ze dan niet met de buurt in overleg? Waarom stemde ze dan maandag niet mee met de oppositie voor een uitstel? De bomen en de buurtbewoners zijn nu het slachtoffer. De PVDA wil dat de bomen niet gerooid worden en dat de buurt écht inspraak krijgt in plaats van deze poppenkast.”