Skip to content

PVDA Antwerpen stelt plan voor een stad zonder armoede voor

PVDA Antwerpen stelt plan voor een stad zonder armoede voor

De Antwerpse PVDA stelt haar plan voor om van Antwerpen een stad zonder armoede te maken. Uit De Grote Bevraging, waarmee de partij de mening van bijna 9000 Antwerpenaren verzamelde, bleek dat armoedebestrijding de grootste prioriteit is voor de sinjoren. “Niet verwonderlijk voor een stad waar één kind op vier opgroeit in armoede”, zegt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid van de PVDA. “Een stad zonder armoede wordt dan ook ons belangrijkste speerpunt.”

In het najaar van 2017 organiseerde de PVDA de grootste bevraging die ooit in Antwerpen werd uitgevoerd. Vijf maanden lang trokken honderden vrijwilligers van de linkse partij door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan 8.785 mensen. De meest frappante vaststelling uit De Grote Bevraging is het belang dat sinjoren hechten aan de strijd tegen armoede. Het wordt met stip het meeste aangeduid als een prioriteit voor het komende stadsbestuur en dat is zo bij alle leeftijden en alle beroepsgroepen, en in alle districten.

“‘Antwerpenaren hebben een groot bakkes en een peperkoeken hartje’, zo luidt de zegswijze”, zegt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid van de PVDA. “De empathie van de Antwerpenaren is alvast groot, ook bij diegenen die zelf niet rechtstreeks met armoede te maken hebben. Iedereen wil dat een komend stadsbestuur prioritair inzet op het wegwerken van armoede. Met de PVDA schuiven we armoedebestrijding dan ook als prioriteit naar voor bij de komende verkiezingen.”

Een goed dak boven je hoofd dat ruimte en rust biedt. Een vaste baan die werkzekerheid biedt, en een loon biedt waar je mee rond komt. Toegang tot betaalbare gezondheidszorg, en onderwijs met kleinere klassen. Dat zijn allemaal essentiële elementen om mensen een toekomst te kunnen bieden. Daar moeten structurele maatregelen voor genomen worden. Natuurlijk, dat is een verantwoordelijkheid van de Vlaamse en van de Federale regering. Maar ook de stad heeft sterke handvaten in strijd tegen armoede. Haar sterkte is dat ze dichter bij de mensen staat. Of zou kunnen staan. Wonen, werk, gezondheid, onderwijs, ontplooiing: dat zijn essentiële mensenrechten. Maar specifiek voor mensen in een moeilijke sociale situatie kan er ook heel wat voorzien worden. Daarover hebben we het hier.

Volgens de PVDA dienen er door de stad zeven pijlers uitgebouwd te worden en te staan om armoede een halt toe te roepen:

  1. Een wijkhuis in elke wijk
  2. Het OCMW draagt de eindverantwoordelijkheid
  3. De 3B’s in de dienstverlening: bereikbaar – begrijpbaar – behulpzaam
  4. Automatische rechtentoekenning
  5. Vast werk, ook voor mensen in een kwetsbare positie
  6. Het recht op wonen garanderen voor allen
  7. Energie en water zijn mensenrechten

Je leest er alles over in het plan voor een stad zonder armoede.

Wat kan jij doen om van Antwerpen een stad zonder armoede te maken?

 

Foto's door Dirk Henrard