Skip to content

PVDA vraagt stopzetting goudsmelterij in woonwijk

PVDA vraagt stopzetting goudsmelterij in woonwijk

Één op vijf kinderen die werden getest in de stationsbuurt, blijkt te veel lood in de urine te hebben. Kinderen in een woonwijk, horen niet te worden blootgesteld aan zware metalen. Elke microgram lood extra is er één te veel. Mie Branders, gemeenteraadslid voor de PVDA, vraagt dan ook onmiddellijke maatregelen om verdere vervuiling in de stationsbuurt tegen te gaan: “Bijkomend onderzoek is nuttig en nodig, maar er moeten nu preventieve stappen worden genomen.”

Een pilotonderzoek bij 94 kinderen uit de Antwerpse stationsbuurt bracht verontrustende cijfers aan het licht. Maar liefst één op vijf kinderen bleek te hoge loodwaarden in de urine te hebben. Te veel lood in het lichaam kan leiden tot een motorische en cognitieve achterstand. De ouders, die al eerder aan de alarmbel trokken rond vervuiling met zware metalen in de buurt, willen verder onderzoek, maar ook een onmiddellijke aanpak van de mogelijke oorzaken.

“Uit voorzorg moeten alle mogelijke bronnen van verdere vervuiling die er nog zijn in de wijk zo snel mogelijk stopgezet worden”, zegt ook Mie Branders, gemeenteraadslid voor de PVDA. “Goudsmelterijen en recyclagebedrijfjes horen thuis in een industriegebied, niet in een dichtbevolkte woonwijk”, weet ze. “Verfijnder onderzoek bij kinderen en volwassenen in de buurt is zeker nuttig en nodig. Ook vragen we al langer een fijnmaziger bodemonderzoek en testen op veegstalen. Maar wachten op resultaten van onderzoek dat pas in 2025 afgerond is, mag geen alibi zijn om nu geen preventieve stappen te zetten. Het stadsbestuur moet haar verantwoordelijkheid nemen en de bestaande installaties nu sluiten. We zullen dat deze maand ook bepleiten in de gemeenteraad.”