Skip to content

PVDA vraagt masterplan voor alternatieven tijdens werken premetro

PVDA vraagt masterplan voor alternatieven tijdens werken premetro

De PVDA is niet te spreken over de uitgelekte plannen voor de renovatie van de Antwerpse premetro. "Het gaat hier over het hart van het openbaar vervoer”, zegt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA. “Duizenden reizigers rekenen elke dag op deze trams. De politieke verantwoordelijkheid is verpletterend: jarenlang hebben de Vlaamse ministers bespaard en weggekeken. Het resultaat is dat er nu geïmproviseerd moet worden. Wij verwachten dat De Lijn snel met een masterplan komt, met ambitieuze maatregelen om de reiziger alternatieven te bieden tijdens de werken.”

De PVDA vraagt snelle duidelijkheid over de werken aan de Antwerpse premetro. “Is men echt van plan om de premetrotunnels te sluiten tijdens de Oosterweelwerken?”, vraagt D’Haese, zich af. “Dat is gewoon het organiseren van het verkeersinfarct in onze stad. Voor Linkeroever dreigt de chaos helemaal compleet te worden: de verbindingen over de Schelde zijn de laatste jaren al afgebouwd. Hoe gaan mensen nog aan de andere kant van de Schelde geraken als nu ook de tram nog wegvalt?”

De PVDA vraagt daarom nu al werk te maken van alternatieven tijdens de hinder in de tunnels. “Welk scenario ook gekozen wordt, de capaciteit die ondergronds door werken dreigt weg te vallen, moet bovengronds worden gecompenseerd met kwalitatieve verbindingen”, zegt D’Haese. “Wij verwachten dat De Lijn en de Vlaamse regering snel met een masterplan komen voor extra trams en bussen, maar ook een goede doorstroming en voldoende hoge frequentie om de reiziger niet in de kou te laten staan.” 

De linkse partij pleit daarbij voor speciale aandacht voor de verbinding naar Linkeroever. “Daar zal een versterking van het veer, het opnieuw inleggen van een busverbinding door de Waaslandtunnel en een beter onderhoud van de Sint-Annatunnel nodig zijn om de reizigers van de tram op te vangen”, zegt Nadine Peeters, districtsraadslid van de PVDA.