Skip to content

PVDA en buurt niet akkoord met verkoop van speelterrein in Hoboken

PVDA en buurt niet akkoord met verkoop van speelterrein in Hoboken

De voorbije vier maanden lieten de buurtbewoners van de Paul Vekemanslaan in Hoboken verschillende malen van zich horen voor het behoud van het groen in hun buurt. Dit nadat PVDA de plannen op het spoor kwam om het groen te gebruiken voor de bouw van een nieuwe school. De verontwaardiging bij de omwonenden is groot nu blijkt dat het schepencollege eind juni, in alle stilte, de verhandeling van de grond goedkeurde.

Op 30 juni keurde het Antwerpse schepencollege (N-VA, Vooruit en Open Vld) de aankoop goed van de terreinen aan de Paul Vekemanslaan. De stad koopt de gronden over van AG Vespa met de bedoeling om er een nieuw schoolgebouw te zetten voor de Lucernaschool uit Hoboken-Noord. Nochtans, toen de kwestie eind april ter sprake kwam op de gemeenteraad naar aanleiding van het protest van de buurt, beweerde schepen Annick De Ridder dat er nog helemaal niets concreets was. 

Tim Joye, PVDA-fractieleider in Hoboken is verbolgen over het volledig gebrek aan communicatie en betrokkenheid met de bewoners: “Eerst liegt men de mensen voor dat er nog niets concreets is, en dan voert men de beslissing gauw door aan het begin van de zomer zonder er met iemand uit de buurt dan ook maar een seconde rond te overleggen. Dit is de tweede keer dat de schepen dit lapt, in september 2022 bestelde ze achter de rug van de buurt een inplantingsstudie bij de Antwerpse bouwmeester. Dit is geen democratische manier van handelen.”

Joye benadrukt dat de bewoners van de Paul Vekemanslaan dit plan helemaal niet zien zitten. Zij willen dat het groen behouden blijft. “We vragen de stad om andere pistes te zoeken voor de lagere school in Hoboken, zoals de site van de Lageweg. De kinderen van de Paul Vekemanslaan hebben geen extra school nodig, ze hebben hun speeltuin nodig. Binnen een straal van één kilometer zijn er zes basisscholen. Hoe absurd is het dat we anno 2023 nog steeds volharden in het volbouwen van de laatste stukjes groen in onze stad? In de eigen studie van de bouwmeester staat zelf hoe belangrijk dit parkje voor de buurt is.”

PVDA roept de meerderheidspartijen N-VA, Vooruit en Open Vld op om alsnog eerst met de buurt te overleggen alvorens deze aankoop verder te zetten. “Deze plek groen houden zou absoluut een teken zijn van groen bestuur. In het collegebesluit lijkt het alsof de aankoop van het terrein in het verleden 109.000 euro gekost heeft voor AG Vespa. Dat ze dit nu verkopen aan de stad voor 1 miljoen 677 duizend hoeft helemaal niet. Laat ons groen houden wat groen is.”