Skip to content

PVDA trekt aan alarmbel over torenhoge afrekeningen bij serviceflats

PVDA trekt aan alarmbel over torenhoge afrekeningen bij serviceflats

Bewoners van de serviceflats van het Zorgbedrijf kregen de afgelopen weken torenhoge eindafrekeningen in de bus. Boosdoener zijn de hoge energieprijzen. “Heel veel senioren hebben niet zomaar een reserve liggen en zijn ongerust”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele. “Voor iedereen zijn de energieprijzen gestegen, maar de bewoners van serviceflats worden dubbel benadeeld. Net als alle andere Belgen verdienen ze een volledige BTW-verlaging van 6% en de automatische toekenning van de verwarmingspremie. De huurders kregen net een huurindexatie van 11% te slikken en nu dit.”

De bewoners van de serviceflats van het Zorgbedrijf kregen hun jaarlijkse afrekening afgelopen week in de bus. Vele huurders worden geconfronteerd met hoge bedragen. Het zijn voornamelijk de hoge energieprijzen die de afrekening zo zwaar maken. “Het gaat om afrekeningen van enkele honderden euro’s tot zelfs een factuur van 2900 euro. Vele bewoners kunnen dat niet zomaar op talen leggen en moeten een afbetalingsplan aanvragen”, stelt Vandecasteele.

“Bewoners van de serviceflats worden dubbel geraakt met de energieprijzen”, weet Vandecasteele. “Ze hebben niet de volledige periode kunnen genieten van het verlaagde BTW-tarief van 6%. Daarnaast moesten ze de verwarmingspremie, die de Belgen met een individuele energiemeter automatisch kregen, zelf aanvragen via een ingewikkelde procedure. Velen vroegen de premie niet aan en diegenen die dat wel deden kregen ze nog niet betaald. De federale regering moet dringend werk maken om deze benadeling van de serviceflatbewoners recht te trekken.”

Dit is een heel onaangename verrassing nadat de huur al tweemaal op een jaar  geïndexeerd werd tot in totaal 11%. “Op de private huurmarkt mag de huur maar één keer per jaar gebeuren, bij de serviceflats mag dat tot tweemaal per jaar. Die halfjaarlijkse indexatie is misschien goed voor de kassa van het Zorgbedrijf, dat door het Antwerps stadsbestuur op droog zaad wordt gezet, het is een slechte zaak voor de bewoners. Stop met deze extra indexatie, senioren voelen zich melkkoeien en dat kan ik begrijpen”, besluit Vandecasteele.