Skip to content

PVDA Hoboken wil school op leegstaande Fluviussite

PVDA Hoboken wil school op leegstaande Fluviussite

Sinds meer dan een jaar protesteren buurtbewoners en de PVDA tegen de bouw van een school op een groen speelplein in de Paul Vekemanslaan. Nu komt de linkse partij met een alternatief voorstel naar buiten. In de buurt staat een leegstaande site van Fluvius te koop. “Waarom kan de school daar niet komen? In de plaats van schaarse groene ruimte te bebouwen kan hier een mooi project komen in een leegstaand gebouw.” stelt fractieleider Tim Joye.

De speeltuin in de Paul Vekemanslaan in Hoboken is een kostbaar stukje groen dat het stadsbestuur wil bebouwen om er een school uit Hoboken-Noord naar te verplaatsen. Nadat de PVDA de bouwplannen naar buiten bracht, reageerden de buurtbewoners dat ze hun laatste groen niet willen verliezen. Het schepencollege negeerde de buurt en ging toch verder met haar plannen. Op 30 juni vorig jaar werd de verkoop van de gronden door AG Vespa aan de Stad Antwerpen afgesproken. Deze werd uiteindelijk goedgekeurd op de gemeenteraad van februari 2024.

Hobokens districtsraadslid Tim Joye en zijn partij PVDA riepen het stadsbestuur al meerdere malen op om af te zien van hun bouwplannen. Groen in de stad moet beschermd worden in plaats van nog meer te bebouwen. Het antwoord van schepenen Annick de Ridder en Jinnih Beels luidde steeds dat er geen alternatieven mogelijk zijn. Daar stelt Joye nu openlijk vragen bij. “Op een paar 100 meter van het bewuste groen staat de oude site van Fluvius, de netbeheerder van elektriciteit en aardgas, te koop. Deze site is al bebouwd en leent zich dus veel beter om een school te bouwen.”

De Fluviussite is een opportuniteit

Volgens Joye is het een project dat AG Vespa perfect in handen zou kunnen nemen. “De Fluviussite heeft een bebouwbare oppervlakte van 15.000 m² en 4.000 m² ontharde groenzone. Dat is bijna dubbel zo groot als het groen in de Paul Vekemanslaan. De school heeft ongeveer 2.700 m² nodig en 2.000 m² buitenruimte. Dat laat dus de mogelijkheid om enerzijds een plek te geven voor een school en anderzijds een project te ontwikkelen dat past in de omgeving. De Draaiboomwijk naast de Fluviussite wordt trouwens de komende jaren door Woonhaven en het Zorgbedrijf volledig onder handen genomen. Een unieke kans.”

Joye verwijst naar de ruimtelijke randvoorwaarden die de stadsbouwmeester in juni vorig jaar opstelde voor de verkoop van de Fluviussite (zie overzicht in bijlage). “De stadsbouwmeester heeft duidelijk nagedacht over welke toekomstige invulling van deze site goed zou zijn voor de stad. De site omvat een grote oppervlakte grond die tot nu toe eigendom was van de intercommunale, in het centrum van Hoboken. Waarom zouden we die dan niet gebruiken om het probleem van deze school op te lossen?”

Volgens Joye zou de toegankelijkheid voor ouders en kinderen ook beter zijn met een school op die plek, een groot minpunt van de keuze voor de Paul Vekemanslaan nu. De Fluviussite ligt aan de Antwerpsesteenweg, de tram rijdt tot voor de deur.

Goudmijntje

Joye wil dat de stad dringend van koers verandert. “Waar is het gezond verstand? AG Vespa en het stadsbestuur weten dat een school in de Hendriklei een nieuwe locatie zoekt en ze weten dat de Fluviussite te koop is. Waarom wil men per se het groen in de Paul Vekemanslaan bebouwen en toont men geen interesse voor het alternatief?” 

Volgens Joye is het duidelijk dat het om geld gaat. “Bij de verkoop van het groen in de Paul Vekemanslaan aan de stad ontving AG Vespa maar liefst 988.000 euro meer dan het oorspronkelijk investeerde. De waarde van het perceel ging maal tweeënhalf. Het zal aan die waarde zijn dat de stad de school zal aanbieden aan de desbetreffende scholengroep. Dit terrein is voor de stad een goudmijntje (zie tabel in bijlage). Daarom moet de school er per se komen en worden de alternatieven van tafel geveegd.” 

Voor Joye is het meest logisch dat het speelplein in de Paul Vekemanslaan eindelijk definitief erkend wordt als openbaar groen. “We zijn 2024. Groen in de stad mag niet dienen om geld op te brengen voor AG Vespa. Groen is nodig voor ontspanning, verfrissing, speelruimte, natuur… in een stad. Nieuwe gebouwen horen te komen daar waar oude gebouwen leeg staan, zoals dat van Fluvius. Dat is wat ons stadsbestuur en AG Vespa horen te doen.”


Bijlagen

1) Ruimtelijke randvoorwaarden Fluviussite

Fluvius
2) Overzicht overdrachten collegebesluit 30 juni 2023

Het groen in de Paul Vekemanslaan bestaat eigenlijk uit twee delen.

Een perceel van 6.786 m² dat door de stad bij de ontwikkeling van de Paul Vekemanslaan oorspronkelijk voorzien was voor parkeerterrein maar uiteindelijk nooit bebouwd werd en zich doorheen de jaren ontwikkelde als waardevol stukje groen met ook een speeltuin. Dat werd door AG Vespa overgenomen van de stad via de achtergestelde lening met blijkbaar een inbrengwaarde van 679.000 euro omdat het stadsbestuur het altijd als bouwgrond is blijven beschouwen. 

Het extra stukje grond van 1.661 m², dat AG Vespa ongeveer 10 jaar geleden overkocht van een bewoner. Dit stuk is betreedbaar vanuit de Aartselaarstraat maar grenst volledig aan het eerste perceel. AG Vespa betaalde amper 109.000 euro voor de grond omdat het toen beschouwd werd als tuingrond. 

De eigenlijke kost voor de stad en Vespa is dus eigenlijk amper 109.000 euro. De grond definitief beschouwen als groen betekent dus geen groot verlies. Het is de commerciële logica van dit stadsbestuur die de bouwwaarde van de grond absoluut wil rentabiliseren.

FInanciën