Skip to content

PVDA Hoboken gaat strijd aan met opwaaiend loodstof wegenwerken

PVDA Hoboken gaat strijd aan met opwaaiend loodstof wegenwerken

Met windschermen en afdekzeilen trokken PVDA-districtsraadslid Tim Joye en enkele buurtbewoners deze ochtend naar de wegenwerken aan de Cockerillplaats in Hoboken. PVDA’er Joye wil dat er meer aandacht komt voor opwaaiend stof tijdens wegenwerken in het district, om zo de blootstelling aan lood en andere zware metalen verder te verminderen. Terwijl de bloedwaarden bij kinderen in december nog verhoogd waren, ging de volgende werf begin januari gewoon van start in één van de getroffen wijken zonder bijkomende maatregelen.

 Het nieuws kwam als een verrassing in december. Na historisch lage waarden tijdens de vorige metingen, was het loodgehalte in het bloed bij kinderen in Hoboken opnieuw gestegen. De gemiddelde waarde bedroeg 3,45 mcg/dl, ten opzichte van 2,07 mcg zes maand eerder. Bij elf kinderen werd zelfs een waarde boven de 10 mcg gemeten.

In tegenstelling tot de vorige piek in 2020 werd er nu geen verhoogde uitstoot gemeten vanuit de site van Umicore die de stijging kan verklaren. De oorzaak ligt dus vermoedelijk bij historisch vervuilde bodem die ergens is vrijgekomen. PVDA-fractieleider Tim Joye vindt dat het stadsbestuur te laks is voor stofbestrijding op wegenwerken in de buurt: “De kans is groot dat de vele werken in Hoboken in 2023, privé en openbaar, op zijn minst een deel van de gestegen waarden in het najaar veroorzaakten. We weten al lang dat de bodem in Hoboken historisch vervuild is. Waarom voorzien we dan als stad geen extra maatregelen wanneer we straten of pleinen openbreken?”

In haar communicatie in december keek het stadsbestuur zelf in de richting van de wegenwerken. Er zou een inventarisering komen van de voorbije nuts- en wegenwerken en er zou onderzocht worden hoe bijkomende maatregelen kunnen opgelegd worden aan nutsbedrijven en aannemers. Te vaag en te traag voor Joye: “Veel beloftes maar niets concreets. En ondertussen is het hier gewoon business as usual. Begin januari gingen de geplande werken aan de Cockerillplaats gewoon van start, zonder iets van bijkomende maatregelen. Onbegrijpelijk.” Ook ouders in de buurt stellen zich veel vragen bij de grote hopen aarde die er nu open en bloot liggen, aldus Joye.

PVDA wil dat er meteen extra stofbestrijding komt bij de wegenwerken in Hoboken. “Op het bedrijf van Umicore wordt er gewerkt met besproeien, afdekken, windschermen… Dat moet ook gelden voor openbare werken in de bodems rond het bedrijf. Op zijn minst tot er vanuit de bevoegde Werkgroep Milieu & Gezondheid een duidelijke verklaring komt voor de afgelopen stijging. De stad is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar inwoners.”