Skip to content

Privatisering Zorgbedrijf Antwerpen krijgt voor tweede keer deksel op de neus

Privatisering Zorgbedrijf Antwerpen krijgt voor tweede keer deksel op de neus

Voor de tweede keer krijgt het Antwerpse stadsbestuur het deksel op de neus met zijn poging het Zorgbedrijf te privatiseren. Volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA) diende samen met de vakbonden klacht in bij het Agentschap Binnenlands bestuur tegen de beslissing tot privatisering en spreekt van een tweede overwinning. “Privatisering toont keer op keer dat de prijzen omhoog gaan en de kwaliteit er niet op verbetert. Voor de tweede keer probeert het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid te ontduiken en de ouderenzorg af te stoten. Ik roep op om de energie eindelijk te richten op betaalbare en kwaliteitsvolle openbare ouderenzorg voor alle Antwerpse senioren.”

Het Antwerpse Zorgbedrijf is met zijn 45 dienstencentra, zijn 3.750 serviceflats en 18 woonzorgcentra de grootste groep binnen de Vlaamse openbare ouderenzorg. Maar het Antwerpse stadsbestuur heeft al enkele jaren het plan deze zorg af te stoten. In mei 2021 werd een eerste plan tot privatisering van het Zorgbedrijf voorgelegd door het Antwerpse stadsbestuur en goedgekeurd. Zowel de vakbonden als de PVDA dienden klacht in bij de gouverneur tegen deze beslissing. Een klacht die als gegrond beoordeeld werd. De beslissing getuigde niet van goed bestuur en was onwettelijk. Een voorstel om alsnog een wettelijke basis te krijgen voor de privatisering in het Vlaams parlement werd door een breed protest van vakbonden en sector tegengehouden.

Maar een jaar later, in mei van dit jaar, legde het stadsbestuur een nieuw plan op tafel tot privatisering van het Zorgbedrijf. “Met deze tweede poging hoopten Bart De Wever en co nog eens 10 miljoen euro te besparen op het Zorgbedrijf tegen 2025. Terwijl we goed weten wat de gevolgen van een privatisering zullen zijn voor bewoners en personeel: minder kwaliteit, minder personeel en hogere prijzen”, reageert Lise Vandecasteele

Nadat ze samen met de vakbonden klacht indiende tegen de tweede poging tot privatisering kreeg Vandecasteele bericht van de bevoegde minister dat ook deze poging de vuilnisbak in gaat. “Het gaat opnieuw om een privatiseringsplan dat onwettelijk is, met name de plannen die ze hebben met het personeel. Maar ook het financieel plan wordt met de grond gelijk gemaakt. Het Zorgbedrijf schat de financiële risico’s niet goed in en bovendien is het onduidelijk wie voor een mogelijke financiële tegenslag zal opdraaien. Daarnaast schendt het stadsbestuur de rechten van de raadsleden door hen onvoldoende inzage te geven in de plannen”, aldus Lise Vandecasteele.

“Antwerpenaren verwachten terecht van het stadsbestuur dat het zijn verantwoordelijkheid neemt. Ze hebben niets aan een bestuur dat de ouderenzorg kapot bespaart en probeert af te stoten. Deze vernietiging is een opsteker voor iedereen die opkomt voor een kwaliteitsvol en betaalbaar Zorgbedrijf. Dat het Antwerpse stadsbestuur eindelijk al zijn energie steekt in ouderenzorg, en erin investeert, in plaats van keer op keer met onwettelijke privatiseringsplannen af te komen.”