Skip to content

Privatisering zorg geeft hogere werkdruk en lagere lonen, blijkt uit cijfers PVDA

“De uitverkoop van de openbare zorgsector is een slag in het gezicht van het personeel”, zegt Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Ze zorgt voor een hogere werkdruk en slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel, terwijl bewoners een pak meer betalen. Wij steunen dan ook de oproep van de zorgsector om dit decreet niet goed te keuren.”

Onder breed protest keurt het Vlaams parlement vandaag naar alle waarschijnlijkheid het ‘privatiseringsdecreet’ goed. Dat zet de deur open voor de commercialisering van de openbare zorgsector. Uit cijfers van de PVDA blijkt nochtans dat bewoners in private woonzorgcentra op minder personeel kunnen rekenen en dat de privatisering zal zorgen voor lagere lonen in de sector.

Het privatiseringsdecreet moet het mogelijk maken om personeel en infrastructuur van woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen van een OCMW of een gemeente onder te brengen in aparte bedrijfjes. Daarin kunnen private investeerders zich tot 49 procent van het kapitaal inkopen. De indieners van het decreet beweren de zorg zo te willen ‘versterken’, maar uit cijfers die de PVDA opvroeg, blijkt het omgekeerde.

De hervorming past in een trend waarbij de zorgsector meer en meer overgelaten wordt aan commerciële investeerders. “De afgelopen jaren zien we duidelijk dat er een commercialiseringsgolf door Vlaanderen raast”, zegt Lise Vandecasteele (PVDA). “Sinds 2017 zijn er 270 plaatsen verdwenen bij openbare woonzorgcentra, terwijl in commerciële voorzieningen maar liefst 4.289 plaatsen zijn bijgekomen.”

Uit de cijfers blijken ook grote verschillen tussen de personeelsinzet in private en openbare woonzorgcentra. “In een commercieel woonzorgcentrum werken gemiddeld 12,5 verpleegkundigen per 100 bewoners, in de openbare sector zijn dat er 15 per 100 bewoners. Bij het aantal zorgkundigen zien we hetzelfde fenomeen: 18 per 100 bewoners in commerciële, 24,5 per 100 bewoners in de openbare. Het is duidelijk dat commerciële zorg gepaard gaat met minder personeel. Terwijl de coronacrisis net het belang van voldoende zorgpersoneel heeft blootgelegd en de werkdruk enorm hoog blijft. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering net nu de commercialisering van de sector wil doorzetten.”

De privatisering van de zorg zal de lonen ook drukken. “In Antwerpen, waar de privatisering van het Zorgbedrijf al concreet is, stellen we vast dat de toekomstige personeelsleden van de poetsdienst, de keuken en de strijkdienst er op termijn met 300 à 400 euro per maand op achteruit zullen gaan. Bovendien zal hun eindejaarstoelage minimum 700 euro lager liggen dan vandaag. Is dit hoe de Vlaamse Regering het personeel van de zorg wil waarderen na de coronacrisis?”, vraagt Vandecasteele zich af.

De PVDA steunt dan ook het brede protest tegen het privatiseringsdecreet en roept op om een andere manier naar de zorgsector te kijken: “De coronacrisis heeft meer dan ooit aangetoond hoe belangrijk een sterke openbare zorgsector is, waar de nadruk ligt op een kwalitatieve, betaalbare zorg met voldoende personeel. Ik stel dan ook voor om die openbare sector te koesteren en erin te investeren, in plaats van hem uit te verkopen”, besluit Vandecasteele.