Skip to content

Poker aan de Schelde: fietstocht brengt vastgoedlobby en wooncrisis in beeld

Een twintigtal fietsers van de PVDA trokken vandaag door de stad op de tweede fietstocht “Poker aan de Schelde”. De PVDA kaartte de nauwe verstrengeling tussen de grote vastgoedlobby’s en het stadsbestuur aan, en is van mening dat dit stadsbestuur de sleutels voor stadsontwikkeling beter zelf in handen houdt. “Dat is nodig om betaalbaar wonen mogelijk te maken in onze stad, én dat is nodig om belangenvermenging tegen te gaan”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Eerste halte : Havenhuis aan het Eilandje

Nadine Peeters, werkgroep wonen PVDA en districtsraadslid voort het Havenhuis aan het Eilandje : “Het is absurd dat de stad haar eigen gronden verkoopt en geen voorwaarden stelt. Het Havenhuis was van de stad en nu word het terrein verpatst zonder enige voorwaarden. Hier komen luxewoningen van 1,5 miljoen euro tot 4 miljoen euro. Wij willen dat de stad haar gronden in eigen handen houdt, en dat er bij elk nieuw project een derde sociale woningen en een derde betaalbare woningen wordt gerealiseerd.”

lees verder onder de foto's

Tweede halte: Lins Tower aan de Tunnelplaats

Lien Moens, architecte en medewerker werkgroep stadsontwikkeling, voor de Lins Tower aan de Renault Site: “Hier gebeurde een miraculeuze vermenigvuldiging. Deze site werd op één dag twee keer verkocht. Een eerste keer voor 5,8 miljoen euro. En later op die dag voor 9,02 miljoen euro. Land Invest Group was de tweede koper. Wat bleek? Anderhalf jaar later kreeg Land Invest Group plots een bouwvergunnig voor hoogbouw met een verdubbeling van hoogte, en dus return. Het negatieve advies van de stedenbouwkundig ambtenaar, en van heel wat andere instanties, werd naast zich neergelegd. Kassa kassa voor Land Invest Group. En een dossier dat meer vragen oproept dan antwoorden biedt.”

lees verder onder de foto's

Derde halte: gasontploffing Paardenmarkt

Leen Swinnen, voormalig voorzitster Platform Antwerpse Sociale Huurders (PASH), voor het ontplofte gebouw aan de Paardenmarkt: “Een gasontploffing in een huurpand bij gebrek aan controles is een vreselijk voorbeeld van de wooncrisis. Wij willen dat elk pand gecontroleerd wordt door meer woontoezichters. Je brengt meer tijd door in uw woning dan in uw auto. Een auto wordt elk jaar gekeurd, waarom dan niet een woning? Wij willen een kwaliteitslabel voor elke woning, en een richthuurprijs voor de private huurmarkt, op basis van objecieve criteria.”

lees verder onder de foto's

Vierde halte: restaurant ’t Fornuis in de Reyndersstraat

Jos D’Haese, woordvoerder PVDA-Antwerpen, voor restaurant ’t Fornuis: “Normaal zou het Stadhuis symbool moeten staan voor stadsontwikkeling, maar jammer genoeg is vandaag ’t Fornuis symbool geworden voor de verstrengeling tussen het stadsbestuur en de vastgoedsector. Wij willen dat er een afkoelingsperiode van twee jaar tussen een publiek en privaat mandaat, zodat toestanden zoals de naadloze overloop van ex-schepen Rob Van de Velde naar de privé niet meer mogelijk worden. Wij willen volledige openbaarheid van alle contacten, beslissingen, mandaten en inkomens. Die is er vandaag nog steeds niet. En wij willen tot slot  een ‘Bureau van Transparantie en Goed Bestuur’ dat alle publieke fondsen controleert, en alle klachten ernstig onderzoekt.”