Skip to content

Planten en poëzie voor baobabs op Kievitplein

De Antwerpse districtsraadsfractie van de PVDA voerde actie op het Kievitplein aan het kunstwerk Qu’y Vit?, ook gekend als de stalen baobabs. Ze brachten verlichting aan rond het beeld, zetten planten neer en markeerden met rode kegels de dertien kapotte spots. “Alle inspanningen om van het Kievitplein een aangenamere plek te maken, botsen op het njet van het stadsbestuur om dit te onderhouden. Wij vragen ons echt af waarom het zo moeilijk is om hier iets aan te doen?” reageert PVDA-fractieleidster Nadine Peeters.

Antwerps PVDA -districstraadslid Nadine Peeters voerde het woord en legt uit “Begin 2020 hoorden wij dat de kunstenaars nog altijd niets hadden gehoord op hun vraag naar overleg met de stad. Elf van de vijftien spots die het kunstwerk moesten verlichten waren stuk. Al snel nadat de stad het kunstwerk cadeau kreeg van de projectontwikkelaar en het hotel, groeide er geen groen meer”

“Het kan best zijn dat er technische problemen zijn, maar waarom wordt er al tien jaar niet ingegaan op de vraag van de kunstenaars naar overleg ? Zij zullen er toch wel iets van kennen?!” vraagt Peeters zich af. “De watertoevoer werd zonder uitleg afgesloten en het beeld staat er kaal bij. Dit zijn toch geen manieren? Dat is toch geen respect naar de kunstenaars, noch naar de buurt?!”

In november 2018 trokken de kunstenaars al aan de alarmbel via de pers. Het vorige stadsbestuur reageerde, ook via de pers dat er een haalbaarheidsstudie gedaan was naar welke planten daar wel kunnen groeien. Ze beloofden ook contact op te nemen met de kunstenaars.

“In februari probeerden we via de districtsraad een advies te geven aan het stadsbestuur. Om het kunstwerk in ere te herstellen en om gewoon eens in overleg te gaan met de kunstenaars. Dat zijn nu toch geen extreme vragen?” stelt het PVDA-raadslid. “Groot was onze verbazing toen we terecht gewezen werden dat wij duidelijk niet wisten wat er vanuit het stadsbestuur al ondernomen was?”

“Begin juni mailden we schepen Duchateau omdat er wél groen groeide uit enkele stalen takken van het beeld. We wezen er op dat nog twee extra spots stuk waren en dat ook voor de veiligheid een werkende verlichting geen luxe is.” vertelt Peeters “we kregen snel bericht dat de schepen ons zou antwoorden. Tot vandaag hebben we niets ontvangen.”

“Onze verbazing werd nog groter” vertelt het Antwerpse districstraadslid “We vroegen de haalbaarheidsstudie op maar …. Die werd niet uitgevoerd omdat ze al wisten dat er toch niets kan groeien. Dat geloof je toch niet?”

De PVDA gaf Rolf Mulder de gelegenheid om namens de drie kunstenaars een statement voor te lezen waarin hij benadrukte: “Er werd beloofd om samen met ons naar oplossingen te zoeken, maar men heeft tot nu toe nooit contact met ons opgenomen”. Mulder besloot: ”Hopelijk krijgt de vraag, die in de titel van het beeld gesteld wordt, ooit een positief antwoord. QU'Y VIT? (Wie/wat leeft hier?).” Ook schrijfster en voormalig stadsdichter Joke van Leeuwen was aanwezig en las haar gedicht “Hier” voor. Dit gedicht over de wind werd speciaal geschreven voor de Kievitbuurt.

“Alle inspanningen van kunstwerk, gedicht, buurtbewoners enzovoort om van het Kievitplein een aangenamere plek te maken, botsen op het njet van het stadsbestuur om dit te onderhouden. Wij vragen ons echt af waarom het zo moeilijk is om hier iets aan te doen? Zijn er misschien andere plannen waar we niets van weten ? Wat speelt hier mee of waar stropt het?” vraagt Nadine Peeters

“De kerstverlichting in Antwerpen werd een maand vroeger aangedaan en de stad riep de Antwerpenaars op dit voorbeeld te volgen. ‘Om letterlijk licht te brengen in deze donkere en soms moeilijke periode’. In heel de stad maar niet op het Kievitplein?” vraagt Peeters zich af”

Het Antwerpse districstraadslid sprak haar eindejaarswens uit dat er in deze speciale eindejaarsperiode licht komt op het plein en dat de buurt en de werknemers rond het plein in de lente eindelijk de volle pracht van het kunstwerk kunnen zien mét groene planten.

Fotoreportage