Skip to content

Picnick-actie voor het behoud van het Ferrarisbos

Picnick-actie voor het behoud van het Ferrarisbos

Het bedrijf H. Essers wil een eeuwenoud en biologisch waardevol bos in Wilrijk kappen om er de nieuwe hoofdzetel van Veritas te bouwen. Op 5 april verleende het stadscollege ondanks heel wat protest toch een kapvergunning. Daarop spande Natuurpunt Zuidrand een beroepsprocedure in bij de provincie, dat beroep komt voor op 2 juli. Om het beroep kracht bij te zetten, roepen we op om op zondag 30 juni te picknicken aan het bos.

Op het industrieterrein van het bedrijf H. Essers te Wilrijk bevindt zich een bos van 5,5 hectare groot (bijna 10 voetbalvelden). Dit bos staat al op de historische kaarten van Ferraris (gemaakt in 1771). Dergelijke historische bossen vindt ook de Vlaamse Regering ongeacht de ruimtelijke ordeningsplannen het beschermen waard. De combinatie van leeftijd en ligging vormden er een rijke fauna en flora. Naast de ecologische waarde van dit bos zal het daar neerzetten van een gebouw nare gevolgen hebben voor de waterhuishouding in de buurt. Het is daar een laaggelegen kwelgebied. Bovendien zal de extra activiteit voor meer verkeer zorgen aan het reeds oververzadigde kruispunt van de A12 met de Atomiumlaan. En tot slot is er genoeg leegstand in de nabije omgeving en bij uitbreiding in het Antwerpse. Het weinige groen dat ons in Vlaanderen nog rest kappen voor magazijnen en kantoren vinden wij dan ook hallucinant. Met tewerkstelling heeft het project trouwens niets van doen want de boskap dient tot een verhuis van de hoofdzetel van Veritas uit Kontich.

Protest breidt uit

In april lanceerden we met de PVDA een mailactie ten aanzien van Veritas. Al bijna 500 mensen verstuurden via onze website een protestmail naar het bedrijf en ook op Facebook en Twitter bewoog er wat.

Ondertussen kwam Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid in Antwerpen, ook tussen over het bos op de gemeenteraadszitting van dinsdag 30 april. De beelden daarvan kan je hier bekijken. Vooral de houding van bevoegd stadsschepen Rob Van de Velde daar en in de gedrukte pers voor- en nadien zette veel kwaad bloed. Hij doet gefundeerd protest steevast af als klaaggedrag.

We staan nochtans niet alleen met ons protest. De meerderheid in de Wilrijkse disrictsraad (N-VA, CD&V en OpenVLD) heeft haar kar dan wel gekeerd. Zij stemde in de districtsraad van 6 juni namelijk tegen een motie om het eerder uitgebrachte unaniem negatief advies met betrekking tot de nakende boskap te herbevestigen. De verschillende oppositiepartijen daarentegen herbevestigden wel het negatief advies. Bovendien zijn ook heel wat natuurorganisaties betrokken bij het protest. Zo lanceerde Friends of the Earth een petitie tegen de kap. En Natuurpunt Zuidrand, dat het dossier al langer volgt, bond de strijd aan via een beroepsprocedure. Zij tekende beroep aan bij de Provincie Antwerpen tegen het verlenen van de kapvergunning. Natuurpunt Zuidrand vindt het wraakroepend en ontoelaatbaar dat H. Essers deze verkreeg zonder een MER (milieueffectrapportage) te hoeven opstellen. De Bestendige Deputatie (uitvoerende macht van de Provincie) hoort Natuurpunt op dinsdag 2 juli, een uitspraak volgt nog later.

Picknick om beroep Natuurpunt kracht bij te zetten

Om dit beroep te ondersteunen en de proteststemmen te verenigen, organiseren Natuurpunt Zuidrand, Friends of the Earth, PVDA, Groen, sp.a... op zondag 30 juni een geanimeerde picknick en wandeling aan het bos. Verschillende sprekers zullen een woordje uitleg geven en voor de kinderen zal er ook wat te beleven zijn. We vragen wel om zelf eten (en eventueel een stoel of deken) mee te nemen.