Skip to content

Phenol Ineos: grote solidariteit tegen ontslag afgevaardigde

Phenol Ineos: grote solidariteit tegen ontslag afgevaardigde

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Pinot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

Chris De Wachter werkt al 27 jaar bij Ineos, hij is al jaren personeelsafgevaardigde voor de ALCVB in de ondernemingsraad, waarvan hij trouwens ook de secretaris is. Al jaren ijvert hij voor meer veiligheid en voor een degelijke opleiding van nieuwkomers. Zaken die alle werknemers van dat bedrijf heel na aan het hart liggen, want “dat is hier geen koekjesfabriek”, hoor je geregeld. En dan bedoelen ze niet zozeer dat plastic maken iets complexer is dan een koekje bakken, maar vooral dat de gevolgen veel groter zijn wanneer er iets misloopt.

Chris De Wachter is een delegee die altijd op zijn principes heeft gestaan. Tien jaar geleden spande hij nog een proces aan tegen zijn eigen werkgever, omdat hij al vele jaren bepaalde feestdagen niet uitbetaald had gekregen. Een proces dat hij overigens ook heeft gewonnen.

Chris stond op zijn strepen maar de directie kon daar blijkbaar min of meer mee leven. Tot dik anderhalf jaar geleden. Toen werd Hugo Pinot de nieuwe manager van de en die nam een heel andere houding aan tegenover alle werknemers, maar zeker tegenover de personeelsafgevaardigden. De werknemers zijn ervan overtuigde dat hij de man is die op het ontslag van  Chris De Wachter aanstuurde. Nota bene een week voor de bescherming van personeelsafgevaardigden een nieuwe periode ingaat. Met andere woorden, het is zowat soldentijd voor het ontslaan van personeels- en vakbondsafgevaardigden.

Hugo Pinot erkent trouwens ook dat hij geen enkele wettige reden heeft om Chris De Wachter te ontslaan. Hij omzeilt gewoon de arbeidsrechtbank – die normaal moet oordelen of de reden die een werkgever aanhaalt om een afgevaardigde te ontslaan wettig is  - en betaalt de verbrekingsvergoeding gewoon uit. Met andere woorden, hij koopt de delegee uit. Chris De Wachter is daarover duidelijk: mij interesseert dat geld niet, ik wil mijn job terug. De drie vakbonden en al de werknemers steunen hem daarbij. En ze eisen dat Hugo Pinto opstapt.

Dat zijn intussen de twee eisen waarrond een enorme eenheid is gegroeid. De drie vakbonden roepen op maandagmorgen van 6 tot 9u massaal naar het piket te komen om solidariteit te betuigen.

Soldentijd voor ontslag van delegees

PVDA-kamerlid en ex-ACV delegee Maria Vindevoghel bracht vorige week met een delegatie van haar partij een bezoek aan het piket.

PVDA-Kamerlid en ex-ACV-delegee Maria Vindevoghel (midden) bezocht met een delegatie van haar partij het piket. (Foto Solidair)

Maria vertelde over haar ervaring als vakbondsafgevaardigde aan de luchthaven. En hoe zij met het wetsvoorstel van de PVDA een betere bescherming voor vakbondsafgevaardigden eist. Ze interpelleerde vorige woensdag nog minister van Werk Muylle over het ontslag van nog drie andere delegees in de voorbije weken. Ze vroeg dat de minister niet alleen zou bemiddelen in deze affaires, maar ook dat ze zou tegemoetkomen aan de vraag van de vakbonden om de gaten in de bescherming van delegees weg te werken. “Het kan niet dat een directie een delegee zijn mandaat afneemt, alleen de werknemers kunnen en mogen daarover oordelen”, betoogde ze. “Die vakbondsafgevaardigden doen alleen maar wat van hen verwacht wordt. Bij vzw Levenslust (waar eveneens een delegee is ontslagen (n.v. GVD)), zouden ze het geld van de verbrekingsvergoeding beter gebruiken om voor de kinderen te zorgen. Een delegee heeft als opdracht de belangen van de werkende mensen te verdedigen en erop toe te zien dat de werkgever de wetten naleeft. Daarom hebben wij met de PVDA in november vorig jaar een wetsvoorstel ingediend dat de delegees een betere wettelijke bescherming biedt. Zo moet een rechtbank de heropname in het bedrijf kunnen opleggen.”

In de loop van de maand februari komt dat wetvoorstel opnieuw op de agenda van de Kamer.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data