Skip to content

PFOS-actie: Meten is weten, ook bij kinderen

PFOS-actie: Meten is weten, ook bij kinderen

Heel wat gezinnen met kinderen blijven met veel vragen zitten over de mogelijke schadelijke gevolgen van de PFOS-verontreiniging voor de gezondheid van hun kroost. Daarom hielden de PVDA-werkingen van Zwijndrecht en Linkeroever tezamen met een aantal buurtbewoners vandaag een PFOS-eitjeszoektocht, met de eis om ook kinderen onder de 12 jaar te laten testen op PFOS in het bloed. Ze deden meteen ook een oproep om de onderzoeks-perimeter van 3 kilometer uit te breiden.

Hoe lager het lichaamsgewicht, hoe kwetsbaarder

De PVDA-werkingen van Zwijndrecht en Linkeroever stelden in de vele contacten met de wijkbewoners vast dat er nog heel wat ongerustheid is, zeker bij gezinnen met jonge kinderen. “Hoe lager het lichaamsgewicht, hoe kwetsbaarder men is voor de blootstelling aan PFOS, leerden we op de infovergadering met Prof. De Boer”, legt Nadine Peeters (districtsraadslid Antwerpen) uit. “Daarom willen we ook dat er bloedanalyses komen bij kinderen onder de 12 jaar, want zij lopen het meeste risico. Net als bij de volwassenen zouden de bloedafnames uiteraard op vrijwillige basis zijn”.

Bredere perimeter en ook werknemers

Bovendien pleit de PVDA ervoor om het onderzoek breder te zien dan de 3 km-perimeter die nu wordt aangehouden. Als de bevolking binnen een straal van 10 km rond 3M wordt aangeraden geen eieren meer te eten van de eigen kippen, is het logisch dat de mensen ongerust zijn en ook willen weten hoe hoog de PFOS-waarde is in hun bloed, en in dat van hun kinderen. Ook de werknemers die actief zijn in de Oosterweelwerken en bij 3M zouden zich moeten kunnen laten testen.

Mieke woont in Burcht en heeft 2 kindjes van 9 en 5 jaar. “Wij wonen met onze kinderen op enkele honderden meters van de laatste straat waarvan de bewoners wel nog de mogelijkheid hebben om hun bloed te laten testen. Ik begrijp niet waarom wij dat niet kunnen. Wij hebben onze kinderen al heel hun leven eieren van onze eigen kippen laten eten en zijn nu bang dat dat eigenlijk een soort gifbommetjes waren. Nu eten we eieren uit de supermarkt, maar waar komen die dan weer vandaan? Een goed testresultaat zou ons kunnen geruststellen”, hoopt ze.

 
Mieke, Ruben en Eva

Miekes buurvrouw Wendy maakt zich sinds de PFOS-affaire uitbrak zorgen over zichzelf en haar dochtertje: “PFOS stapelt zich op in ons bloed en wordt ook aan de volgende generatie doorgegeven. Mijn ouders wonen net als ik al heel hun leven in Burcht. Er moeten veel meer mensen de kans krijgen om zich te laten testen, ook de kinderen.”

 
Wendy en Emma

Youssef, die ook in Burcht woont, sluit zich daarbij aan: “Ik werk in de chemische sector en heb lang geleden nog bij de firma DuPont gewerkt. Daar ben ik waarschijnlijk van dichtbij in aanraking gekomen met PFOS. Zelfs als ik me als volwassene zou kunnen laten testen, zal dat resultaat dus nog niet relevant zijn voor onze kinderen. Mijn vrouw en ik willen weten hoe hoog de waarden in het bloed van ons allemaal zijn. Ik denk ook aan de mensen die nu in die vervuilde grond moeten werken: hoe ongerust moeten zij wel niet zijn?”

 
Youssef en dochters

Carl, die met zijn echtgenote en drie jonge kinderen vlakbij 3M in Zwijndrecht woont, is heel boos: “Wij hebben ons huis drie jaar geleden gekocht en toen zei niemand iets over deze vervuiling. Aan wie zal ik het nu nog kunnen verkopen? Ik twijfel voortdurend of ik de kinderen nog wel buiten kan laten spelen en weet niet of ik hier eigenlijk nog wel wil blijven wonen.” 

Dubbele dosis?

Irina woont op Linkeroever en ziet dagelijks de vrachtwagens heen en weer rijden tussen de werven. Vaak zijn de ladingen niet afgedekt. Ze geeft nog borstvoeding aan haar eerste kindje. “Krijgt mijn baby’tje een dubbele dosis PFOS binnen? ”, vraagt ze zich af. “Beiden ademen we het via de lucht in en dan geef ik het misschien nog eens door via de moedermelk. Het zou me helpen als ik wist welke waarden hij in zijn bloed heeft. Soms weet ik het echt niet meer: moet ik flesvoeding geven of niet. We zitten met zoveel vragen…”

 
Irina en Victor

De aanwezige kinderen lieten de zorgen van hun ouders niet meteen aan hun hart komen. Zij konden eitjes zoeken in het Geboortepark en ze daarna naar hartenlust versieren.

Foto's © Karina Brys