Skip to content

Petitie: Maak van armoedebestrijding een topprioriteit

Petitie: Maak van armoedebestrijding een topprioriteit

In juni 2018 maakte Kind & Gezin de nieuwe kansarmoedecijfers bij kinderen bekend. De kansarmoede in Antwerpen bleek verder gestegen tot 29,6%. Bijna een op de drie kinderen groeit in Antwerpen op in armoede. De PVDA maakt van de strijd tegen armoede een topprioriteit. We zullen actie na actie organiseren, zo veel als nodig is om het stadsbestuur en de gemeenteraad wakker te schudden. We willen het middenveld en de sociale organisaties in onze stad volop ondersteunen in hun onschatbare werk. We willen met alle Antwerpenaren samen komaf maken met armoede. Omdat elk kind vanbinnen rijk is. Omdat elk kind recht heeft om zijn talenten zonder drempels te ontplooien. Omdat mens en samenleving daar beter van worden. Daarvoor zijn structurele veranderingen nodig en niet louter eenmalige giften of liefdadigheid.

Ondergetekenden steunen het Charter van de PVDA tegen Armoede:

  1. Bied gezonde en voedzame maaltijden op school aan voor iedereen
  2. Werk de financiële drempels in het onderwijs weg: veralgemeen de maximumfactuur
  3. Werk de ongelijkheid in het onderwijs weg via kleinere klassen en een latere studiekeuze
  4. Geef mensen toegang tot een job die beschermt tegen armoede
  5. Garandeer kwaliteitsvol wonen voor maximaal een derde van het gezinsinkomen
  6. Zorg dat iedereen zonder geld naar huis- en tandarts kan in wijkgezondheidscentra
  7. Trek de uitkeringen op tot boven de armoedegrens
  8. Investeer in sociaal werk op maat in Wijkhuizen
  9. Maak sport en cultuur populair
  10. Verbied afsluitingen van energie en water