Skip to content

Peter Mertens vraagt steun van gemeenteraad voor Toneelhuis

Peter Mertens vraagt steun van gemeenteraad voor Toneelhuis

Het voortbestaan van het Antwerpse Toneelhuis is bedreigd. Het is onduidelijk of de organisatie zal kunnen beroep doen op een Vlaamse subsidie. Peter Mertens, fractievoorzitter voor de PVDA in de gemeenteraad van Antwerpen vraagt aan zijn collega’s om als gemeenteraad een duidelijk signaal te geven naar de Vlaamse regering. ”Het is ondenkbaar dat het Toneelhuis verdwijnt. Ik verwacht de steun van alle Antwerpse politieke fracties om zich uit te spreken voor het behoud van het Toneelhuis”.

Het subsidiedossier van het Toneelhuis voor 2023 - 2027 kreeg een negatief advies in het kader van het Kunstendecreet weet Mertens. “De artistieke plannen kregen wel goede punten, maar het subsidiedossier was technisch onvoldoende gestoffeerd. Dat heeft er onder meer mee te maken dat het dossier op een heel korte termijn moest worden geschreven. We kunnen daarmee deze organisatie die haar waarde dag in dag uit bewijst niet zomaar laten wegvallen”.

“Het Toneelhuis is het stadstheater van Antwerpen en het grootste toneelgezelschap in Vlaanderen. Het speelt in de historische Bourlaschouwburg in het centrum van de stad. Het is een kweekvijver voor jonge acteurs en een lichtbaken voor de hele cultuursector. Het heeft internationale erkenning en hier zouden we het afschaffen. Naast de culturele meerwaarde zorgt het Toneelhuis ook voor jobs van 70 vaste en 70 losse medewerkers”, vervolgt Mertens.

“Als gemeenteraad moeten we een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse Regering”, argumenteert Mertens. “Het Toneelhuis moet blijven. In januari jongstleden werd er een vergelijkbare motie op de gemeenteraad goedgekeurd voor het voortbestaan van Radio Minerva. Toen vonden alle partijen dat de stad Antwerpen niet zonder Radio Minerva kon. Ik denk dat dat hetzelfde geval is voor het Toneelhuis.”

Mertens pleit voor het optrekken van de Vlaamse cultuursubsidies. “De sector is al zwaar getroffen door corona en is nu moeizaam aan het rechtkrabbelen. Door de krappe budgetten is één op de vier kunstorganisaties in haar bestaan bedreigd. Ook kleinere waardevolle gezelschappen dreigen het gelag te betalen. oKo, Overleg Kunstenorganisaties, berekende dat er 38 miljoen euro extra nodig is om de koopkracht van de hele sector te herstellen en te investeren in de toekomst van de professionele kunsten. Dat is maar 0,07 procent van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Overheid. Met de PVDA ondersteunen wij die oproep volmondig.”

 

Perscontact: 

Peter Mertens