Skip to content

Peter Mertens: “Van het werk naar de zerk? Neen bedankt”

Peter Mertens: “Van het werk naar de zerk? Neen bedankt”

De PVDA komt vandaag in Antwerpen met een goede 500 sympathisanten bijeen voor Fiesta Social. De openluchtmeeting op de Vrijdagmarkt wordt voorafgegaan door een ludieke stoet onder het motto “Van het werk naar de zerk, neen bedankt”. De linkse partij protesteert daarmee tegen de plannen van zowat alle partijen, de N-VA op kop, om het recht op pensioen ten grave te dragen.

“Als de N-VA haar zin krijgt, dan werken de mensen binnenkort tot aan hun zerk. Wij bedanken daarvoor. De regering-Michel heeft het recht op rust na een leven lang werken voor heel wat mensen afgeschaft. Het wordt terug een privilege voor enkelen”, stelt Peter Mertens, nationaal PVDA-voorzitter en federaal lijsttrekker in Antwerpen.
 
In haar programma komt de PVDA op voor het plan “65-60-55”. De wettelijke pensioenleeftijd moet opnieuw naar 65, vervroegd pensioen moet opnieuw mogelijk zijn vanaf 60 jaar na een loopbaan van 40 jaar en brugpensioen voor mensen in een zwaar beroep die vroeg zijn beginnen te werken, moet kunnen vanaf 58 jaar. De PVDA pleit verder voor landingsbanen vanaf 55 jaar.

“Zowat alle partijen willen de mensen steeds langer doen werken”

Peter Mertens: “Zowat alle partijen willen de mensen steeds langer doen werken. Dat gaat regelrecht in tegen het recht op pensioen, het recht op rust en vrijheid in goede gezondheid na een leven van intens werken.”

“Mensen zijn niet gelijk voor de dood”

Mertens herinnert eraan dat de vorige regering de pensioenleeftijd optrok tot 67 jaar, het recht op vervroegd pensioen inperkte door de loopbaanvoorwaarde van 42 jaar in te voeren en het brugpensioen afbouwde. Drie op de vier vrouwen geraken nooit aan een loopbaan van 42 jaar. Voor vrouwen ijvert de PVDA daarom voor een volledig pensioen na 40 jaar werk. 

“Mensen zijn niet gelijk voor de dood: een minister, een eurocommissaris, een bankier of een kaderlid leeft al gauw zes tot acht jaar langer dan een bouwvakker, een poetsvrouw, een interimarbeider, een verpleegkundige, kortom werknemers die dag na dag zwaar werk verrichten”, aldus Peter Mertens.

“Gek genoeg zijn alle partijen, inclusief de sp.a, het eens over de stelling dat iedereen langer zal moeten werken”

Het verschil in de levensverwachting in goede gezondheid kan zelfs oplopen tot 25 jaar, afhankelijk van de plaats op de sociale ladder. “Gek genoeg zijn alle partijen, inclusief de sp.a, het eens over de stelling dat iedereen langer zal moeten werken. Kijk er de stemtest maar eens op na”, stelt Mertens vast. “Om een gelijkwaardige toegang tot het recht op pensioen te behouden voor iedereen, blijven systemen als vervroegd pensioen en brugpensioen vereist.”

De verschillen worden groter

Uit studies blijkt dat de levensverwachting zeer sterk afhankelijk is van iemands plaats op de maatschappelijke ladder. Helemaal onderaan de maatschappij is de levensverwachting bij geboorte 71 jaar, helemaal bovenaan is dat 84 jaar. En als we kijken naar de levensverwachting in goede gezondheid, dan lopen de verschillen op van 18 tot 25 jaar. 

“Wij bedanken voor een systeem waarin mensen geen recht meer hebben op pensioen in goede gezondheid”

“Vroeger werden de verschillen kleiner, vandaag groeien ze opnieuw, omdat de levensverwachting en de levensverwachting in goede gezondheid bovenaan de sociale ladder blijft stijgen, terwijl ze onderaan stagneert. Vier op de tien mensen hebben ernstige fysieke of mentale aandoeningen vanaf 60 jaar, maar slechts enkelen kunnen dan al met pensioen gaan. Wij bedanken voor een systeem waarin mensen geen recht meer hebben op pensioen in goede gezondheid”, stelt Peter Mertens. 

De PVDA voert al jaren actie voor het terugbrengen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar en voor het behoud van de systemen van vervroegd pensioen en brugpensioen.

FiestaSocialAntwerpen2019-2.jpg

FiestaSocialAntwerpen2019-4.jpg

FiestaSocialAntwerpen2019-5.jpg

FiestaSocialAntwerpen2019-6.jpg

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data