Skip to content

Peter Mertens interpelleert rond de Antwerpse economische missie naar Israël

Peter Mertens interpelleert rond de Antwerpse economische missie naar Israël

Van 3 tot 7 september leidde het Antwerps stadsbestuur met schepen Caroline Bastiaens (CD&V) een economische missie van 70 Vlaamse start-upondernemers naar Israël. Peter Mertens interpelleerde op de gemeenteraad en vraagt om geen missies te organiseren en handel te drijven met deze staat die de mensenrechten schendt.

2de missie op 1 jaar tijd

Van 3 tot 7 september leidde u een economische missie van 70 Vlaamse start-upondernemers, naar Tel Aviv, om contacten te leggen met start-upbedrijven in de Cleantech en digitale innovatie en om Israëlische investeringen aan te trekken.

Het is de tweede missie die georganiseerd wordt op 2 jaar tijd waar de stad Antwerpen een belangrijke rol speelt. Vorig jaar was het de burgemeester die een VOKA-missie leidde. Wij waren toen de enige partij die hier kritische vragen rond stelden op de gemeenteraad. We zamelden 1254 handtekeningen op van Antwerpenaren die vonden dat de burgemeester hiermee een verkeerd signaal gaf. 

Geen enkel politiek standpunt

In 1948, bij de oprichting van Israël, verloren de Palestijnen 78 procent van hun grondgebied. 750.000 Palestijnen sloegen op de vlucht of werden met geweld van hun grond verdreven. In 1967 bezette Israël de rest van de Palestijnse gebieden, tot vandaag. Met een netwerk van kolonies, kolonistenwegen, checkpoints, een muur die tot diep in de bezette gebieden snijdt, de blokkade van de Gazastrook..., schendt Israël dagelijks de basisrechten van de Palestijnen.

Israël schendt het internationaal recht en de mensenrechten. De missie vond plaats nauwelijks een week schendingen’ na het slopen van het Palestijnse school die mede met Belgisch geld was gefinancierd, in Jubbet Al Dib, in de buurt van Betlehem.  Vicepremier Didier Reynders en vicepremier Alexander De Croo veroordeelden Israël opnieuw omwille van ‘schending van Israël zijn internationale verplichtingen als bezettingsmacht'. 'Door de laatste incidenten wordt kinderen bovendien aan de vooravond van het nieuwe schooljaar hun recht op onderwijs ontzegd'. Maar ondertussen sluiten Belgische bedrijven contracten af met Israëlische bedrijven die direct of indirect de bezetting ondersteunen.

Volgens uzelf heeft de missie een louter inhoudelijke, technische invalshoek en hebben geen enkel politiek karakter.  U  benadrukt dat u hiermee geen politiek standpunt inneemt, in welke richting ook.

Natuurlijk geef je wel een standpunt. Namelijk dat die mensenrechtenschendingen blijkbaar niet van die orde zijn om geen handel te drijven. Sterker nog we willen kost wat kost de samenwerking versterken. De hele website die opgezet werd. www.missionisael2017.be is één lofzang voor Israël als “start-upnation”. Geen enkele kritische noot is er terug te vinden.

De start-upnation

Op de website van de missie staat te lezen  “Israël staat bekend als een ware "Start-upnation" dankzij zijn levendige en uitgebreide start-upscène. Het heeft meer start-ups per capita dan elk ander land ter wereld. Cyberveiligheid en eHealth zijn de twee belangrijkste industrieën in Israël. Tijdens deze missie ontdekt u hoe Israëlische start-ups werken op Smart City, Internet of Things en Health Tech.” 

In De Standaard van 14 september wordt er duidelijk gemaakt hoe nauw de start-upindustrie verbonden is met het Israëlische leger. “Voor Silicon Wadi is het leger een zegen: jongeren krijgen er technologische opleidingen en bouwen een netwerk uit dat hen later als ondernemer goed van pas komt. Dat creëert een wisselwerking. Het leger levert talent en expertise aan de privésector en in ruil is het de koper van hun uitvindingen.” Een deelnemer aan de missie stelt in het artikel. “Negentig procent van de start-ups hier doet aan ­cybersecurity en defensie Makkelijk zat om dat ecosysteem in zo’n gemilitariseerd land te doen bloeien.” 

Wist u dat die verwevenheid met het bezettingsleger zo groot is? Vindt u dat geen probleem?

Technion

Een aantal onderdelen uit het programma van Mission Israel 2017 kan rechtstreeks gelinkt worden aan de onderdrukking van de Palestijnse bevolking door Israël. Het bezoek aan de Technion Israel Institute of Technology in Haifa is hiervan een voorbeeld. Deze universiteit staat o.a. bekend om het wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling en productie van high-tech wapens en militair materieel, in samenwerking met de 3 grootste Israëlische wapenbedrijven (Elbit Systems, Israel Aerospace Industries en Rafael). De hier ontwikkelde wapens en beveiligingssystemen worden o.a. uitgetest in de Palestijnse bezette gebieden, zoals de Westbank en Gaza.

Duurzaamheid en mensenrechten

Duurzaamheid en mensenrechten zijn complementair. Technologie functioneert niet in het luchtledige maar in een bepaalde sociaal-economische en politieke context. In Israël wil dit zeggen in een kader waarin de verschillende bevolkingsgroepen meer of minder rechten hebben. En waarin de Staat Israël als “bezettende mogendheid” verantwoordelijk is voor het welzijn van de burgers in de Palestijnse gebieden.

Het is dus belangrijk dat er ook aandacht geschonken wordt aan de situatie en leefomstandigheden in de bezette Palestijnse gebieden en aan de ondermaatse publieke voorzieningen. Er is veel werk aan de winkel op verschillende domeinen van milieuzorg en ecologie.

Watervoorziening verbeteren:

90% van het water dat verdeeld wordt, komt uit waternappen onder Palestijnse gebieden of uit de Golan. Israël haaltwater uit het meer van Tiberias en leidt het om waardoor minder water in de Jordaan stroomt. Amnesty International gaf in 2009 al een rapport uit over de waterproblematiek. “De acties en beleidsmaatregelen van Israël hebben de bestaande waterbronnen aanzienlijk verminderd en de beschikbaarheid van water voor de Palestijnse bevolking in de OPT in strijd met de verplichtingen van Israël onder de internationale mensenrechten en humanitaire wetgeving.”

Waterkwaliteit en -zuivering.

  • De Israëlische kust is vervuild door het lozen van afvalwater dat onbehandeld uit Gaza in de zee stroomt. In Gaza kunnen zuiveringsinstallaties onvoldoende of niet werken omwille van de stroomonderbrekingen door Israël. (cfr. Haaretz, 6 juli 2017).
  • Kolonies in de Westbank lozen regelmatig onbehandeld afvalwater in de valleien die lager liggen waardoor de Palestijnse landbouwgronden onbruikbaar worden.

Hygiëne in de openbare ruimten.

De huisvuilophaling in Gaza gebeurt met te weinig middelen. Samen met het nog aanwezige oorlogspuin is dit een attractie voor ongedierte.

Lawaaioverlast

Het lawaai is boven Gaza niet te harden. Er cirkelen constant onbemande drones rond voor bewakings- en verkenningsopdrachten, met veel hinder tot gevolg voor de inwoners van deze door Israël afgesloten strook. 

Vragen:

  1. Welk signaal wil u geven met dit economisch bezoek?
  2. Werd er tijdens de missie ook aandacht geschonken aan de situatie en leefomstandigheden in de bezette Palestijnse gebieden, bijvoorbeeld wat betreft scholing, watervoorziening, huisvuilophaling, luchtverontreiniging en medische zorgen?
  3. Werden er investeringen aangetrokken voor Antwerpen tijdens de missie?

Motie:

De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college om:

  • een einde te maken aan de economische zendingen die de stad Antwerpen organiseert naar instellingen of ondernemingen in Israël die zouden bijdragen tot het nederzettingenbeleid.
  • de ondernemingen die banden hebben met de bezetting van de Palestijnse gebieden uit te sluiten van overheidsopdrachten.