Skip to content

Peter Mertens veroordeelt zinloos geweld

Peter Mertens veroordeelt zinloos geweld

Op de gemeenteraad van april kwam Peter Mertens tussen rond het zinloze geweld dat plaatsvond op het Arenaplein in Deurne. Aaron, de twaalfjarige zoon van PVDA-districtsraadslid Steven Boers, werd na een partijtje voetbal vanuit het niets aangevallen. Met PVDA veroordelen we elke vorm van geweld op een andere persoon. Lees hier de tussenkomst van Peter Mertens.

Beste gemeenteraadsleden,

Vrijdagavond werd Aaron in elkaar geslagen. Hij is de zoon van een kameraad en een vriend van mij. Aaron is twaalf jaar. Hij was gaan sjotten op het Arenaplein in Deurne, waar hij al zo dikwijls was geweest. Deze keer werd hij zonder enig aanleiding aangevallen door een groepje  jongeren. Ze wierpen hem op de grond en ze stampten hem. Deze laffe daad werd bovendien ook nog eens gefilmd. Gelukkig kon hij ontsnappen en werd hij geholpen door twee vrouwen die toevallig met de auto voorbij kwamen. 

Geen enkele aantasting van de fysieke integriteit in deze stad kunnen we dulden. Of het nu gaat om seksueel geweld en de femicides; of het nu gaat om Jayden, de transjongen die werd aangevallen omwille van zijn identiteit; of het nu gaat om het geweld vanuit het drugsmilieu… het maakt ons niet uit van wie het geweld komt en het maakt niet uit op wie het geweld wordt uitgeoefend. Elke aantasting van de fysieke integriteit van een persoon belangt iedereen aan. Tegen elke aantasting van de fysieke integriteit moet worden opgetreden.

Vandaar stel ik de volgende vragen:

Denkt u dat het zinvol is om een buurtvergadering te houden met bewoners, politie, de buurtregisseur en jeugdwerkorganisaties om te kijken hoe het samenleven op het Arenaplein verbeterd kan worden en welke oplossingen er voorzien kunnen worden?

Kunnen we nog beter inzetten op preventie? Denkt u dat we verantwoordelijkheid kunnen geven aan jongeren om zelf een oogje in het zeil te houden? Dit naar voorbeeld van de Pleinpatrons zoals het bestaat in Luchtbal en Borgerhout. Het verhaal is succesvol en boekte al mooie resultaten.

----

Burgemeester De Wever sprak zijn steun uit voor het slachtoffer en diens familie. Hij liet weten dat het Arenaplein een plein is waar er relatief weinig gevallen van fysieke agressie voorkomen, hoewel elk geval van agressie er natuurlijk één teveel is.

Peter Mertens herhaalde zijn vraag om naast het vatten van de daders ook in te zetten op preventie door buurtbewoners en jongeren ook verantwoordelijkheid te geven over het plein, naar het voorbeeld van de Pleinpatrons, maar ook naar het voorbeeld van de vaders en moeders die tijdens de matchen van het WK hielpen om de gemoederen onder controle te houden.