Skip to content

Peter Mertens stelt ernstige vragen bij herstart bouwwerken school op Nieuw Zuid door aannemer Democo

Peter Mertens stelt ernstige vragen bij herstart bouwwerken school op Nieuw Zuid door aannemer Democo

Het schepencollege zette afgelopen vrijdag het licht op groen voor aannemer Democo om de bouwwerken van de ingestortte school op Nieuw Zuid te hervatten. Op 18 juni 2021 kostte een bouwramp het leven aan vijf bouwvakkers en raakte negen mannen ernstig gewond. PVDA- gemeenteraadslid Peter Mertens begrijpt niet hoe deze beslissing genomen kan worden. “Het gerechtelijk onderzoek is nog lopende, er zijn officieel nog geen lessen getrokken uit de bouwramp en de meeste slachtoffers trokken nog geen frank schadevergoeding. Het lijkt business as usual te zijn: gebouwd moet er worden en de rest is blijkbaar bijzaak.”

Op vrijdag 21 april besloot het schepencollege (N-VA, Vooruit en Open VLD) om een nieuwe omgevingsvergunning te geven aan projectontwikkelaar Democo, om Nieuw Zuid alsnog de school te bouwen op de site waar in 2021 een school in aanbouw instortte. Bij die bouwramp kwamen vijf bouwvakkers om en werden er negen ernstig verwond. 

Peter Mertens stelt zich ernstige vragen bij het feit dat het stadsbestuur zonder blikken of blozen overgaat tot de orde van de dag. “Dat gebeurt niet alleen zonder dat de slachtoffers schadeloos werden gesteld, maar ook zonder duidelijkheid wat geleid heeft tot hun kwetsuren of dood. Wat verandert er nu in de manier van werken om veiligheid voor bouwvakkers en gebruikers te garanderen? Zal de opvolging en controle van de stad veel strikter zal gebeuren? Zal men voorkomen dat er een kluwen van 250 onderaannemingen actief zijn en dat men met schijnzelfstandigen werkt die niet verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen?” 

“Het gebrek aan transparantie geeft geen vertrouwen”, stelt Mertens. “Zeker sinds nog maar pas bleek hoe dezelfde projectontwikkelaar in het dossier van Het Steen, de factuur met 5 miljoen euro optrok nadat noodzakelijke werken verkeerd ingeschat bleken. Het was schepen Kennis (N-VA) die op de gemeenteraad van maart nog stelde dat Democo niet de allerbeste aannemer was en dat het stadsbestuur soms tegen haar eigen wil gebonden is om samen te werken met aannemers die hun initiële offerte het laagst prijzen en nadien extra kosten aanrekenen. De vraag is dan ook: wat is het financieel plaatje nu dezelfde school alsnog wordt gebouwd? Zijn er garanties dat die factuur niet zal oplopen? “

Volgens Mertens is het onethisch en onbegrijpelijk dat na anderhalf jaar de meeste slachtoffers nog geen schadevergoeding kregen. “Het gaat hier om mensen die onze stad mee bouwen. Mensen die fysiek, mentaal en financieel vaak in een moeilijke situatie zitten. Dat er gewezen wordt naar een vertrouwensbreuk tussen de verzekeringsmaatschappijen van de betrokken partijen is te gek voor woorden. Al sinds dag één van de ramp spelen betrokken partijen spelletjes waarmee ze hun eigen onschuld trachten aan te tonen. Een gewonde arbeider zonder papieren werd zelfs valselijk als “voorbijganger” geregistreerd in een officieel document omdat die zonder contract werkte. Dat er nu wél groen licht is voor de projectontwikkelaar, maar geen tegemoetkoming naar de slachtoffers, is onaanvaardbaar.”