Skip to content

Ook in 2020 geen bijkomende sociale woningen in Antwerpen

Ook in 2020 geen bijkomende sociale woningen in Antwerpen

In 2020 telt de stad Antwerpen minder sociale huurwoningen dan in 2018 bij het aantreden van het nieuwe stadsbestuur (N-VA, Vooruit, open VLD). Dat staat gemeld op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Voor PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders is het duidelijk dat sociale huisvesting van dit stadsbestuur geen prioriteit krijgt. “Het is het tweede jaar op rij dat het aantal sociale huurwoningen daalt in plaats van te stijgen. Er zouden in 2020 slechts 29 sociale huurwoningen zijn opgeleverd. Heel Antwerpen staat vol met bouwkranen, maar die nieuwbouw bestaat blijkbaar nauwelijks uit sociale huisvesting. Net nu we in corona-tijden zien dat er zoveel nood is aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen blijven veel Antwerpenaren in de kou staan.”

Volgens de cijfers van VMSW, daalde het aantal sociale huurwoningen in de stad tussen 31 december 2018 en 31 december 2020 met 338 eenheden. (zie Tabel 1) “In Antwerpen kennen we drie sociale huisvestingsmaatschappijen”, weet Branders “Woonhaven is met 17.000 huurwoningen de grootste, daarnaast is er ook ABC en De Ideale Woning. Het is net Woonhaven, dat door de stad Antwerpen aangestuurd wordt, dat het slechtste scoort. Het verliest maar liefst 231 woningen op twee jaren.” (tabel 2)

Volgens raadslid Branders zijn er twee problemen. “Ten eerste moet een serieuze tand bijgestoken worden op vlak van de renovaties en nieuwbouw. Er zouden in 2020 slechts 29 huurwoningen zijn opgeleverd. Nu kan men veel op de corona-pandemie steken, maar dat is echt een heel laag cijfer. De Antwerpenaar ziet in een razend tempo het ene na andere nieuwbouwproject uit de grond rijzen, maar voor sociale woningen gaat het duidelijk allemaal trager. Op Luchtbal heb je een gebouw aan de Manchesterlaan met een honderdtal appartementen dat al maandenlang bijna afgewerkt is, maar nog steeds leeg staat. Soms is er eens 1 werkman aan het werk om de terrastegels af te werken. Dit zijn woningen die dringend nodig zijn, bijvoorbeeld de gelijkvloerse appartementen voor mensen met een handicap.” (tabel 3)

Daarnaast blijft de leegstand een groot probleem. “De leegstand blijft enorm hoog. 2628 sociale woningen staan leeg in Antwerpen, waarvan meer dan de helft, langer dan 6 maanden. De Antwerpenaar ziet die langdurig ongebruikte gebouwen met lede ogen aan. Toren 1 van het Kielpark, staat al leeg sinds 2017 en zal ten vroegste in 2024 worden opgeleverd.”

Voor Branders moet de stad Antwerpen dringend werk maken van haar sociale woningen. “Als de stad het echt meent dat ze betaalbaar wonen wil realiseren, dan moet het aandeel sociale woningen naar boven. Hoe meer sociale woningen, hoe meer druk op de private huurmarkt om ook daar de prijzen te verlagen en de kwaliteit te verhogen. Dit stadsbestuur beloofde 5000 nieuwe of gerenoveerde sociale woningen tegen 2024, maar tegen dit tempo gaan we er niet geraken.”

 

 

Bijlagen

Tabel 1: Aantal huurwoningen per gemeente

Alle types woningen die verhuurd zijn binnen het sociale huurstelsel of leegstaande woningen zijn inbegrepen.

 

Tabel 2: Aantal huurwoningen per sociale huisvestingsmaatschappij

Alle types woningen die verhuurd zijn binnen het sociale huurstelsel of leegstaande woningen zijn inbegrepen.

 

Tabel 3: Aantal huurwoningen opgeleverd per gemeente

 

Tabel 4: Leegstand per gemeente

 

 

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data