Skip to content

Ontploffing Hoboken: PVDA vraagt brede slachtofferbegeleiding en de invoer van een verplicht conformiteitsattest

Ontploffing Hoboken: PVDA vraagt brede slachtofferbegeleiding en de invoer van een verplicht conformiteitsattest

Op donderdagochtend 13 juni vond de verschrikkelijke ontploffing plaats in een appartementsgebouw in Hoboken, waarbij vier bewoners het leven lieten. Mie Branders, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en Antwerps gemeenteraadslid, betuigt haar medeleven aan de nabestaanden en vraagt voor een brede begeleiding voor slachtoffers, nabestaanden en de dichte buren. “Deze mensen hebben een trauma meegemaakt en sommigen hebben nog schade aan hun woning. We mogen het niet accepteren dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen huis. Laten we de getroffen buurt zo goed mogelijk ondersteunen en daadwerkelijk iets doen aan de slechte kwaliteit van de woningen. Dat kan met het verplichten van conformiteitsattesten voor huurwoningen.”

“De buurt rond de Sint-Bernardsesteenweg likt haar wonden”, zegt Branders die de wijk goed kent. “Er was direct een heel grote solidariteit onder de bewoners. Voorbijgangers en hulpdiensten hebben heldendaden verricht om bewoners uit het pand te bevrijden met risico op eigen leven. Ik was ontroerd door de massale opkomst voor de herdenking van de vier dodelijke slachtoffers in de moskee vorige week. Maar er is ook de naschok en angst bij verschillende buurtbewoners. Mensen wier muren en ramen kapot zijn. Laten we als stad Antwerpen iedereen ondersteunen die er nood aan heeft, zowel materieel als mentaal. Met Geneeskunde voor het Volk bieden wij ook onze diensten aan om waar nodig medische en psychologische bijstand te geven.”

Branders hoort van de buurtbewoners dat ze zich niet veilig voelen in hun eigen huis. “Laten we deze signalen ernstig nemen. Antwerpen heeft een oud patrimonium, waarin al te vaak decennialang niet geïnvesteerd werd. De oorzaak van de ramp is nog niet gekend, dat is aan het parket om te onderzoeken. Het is ondertussen wel geweten dat het pand in kwestie veel gebreken had en de huurders er eigenlijk met tegenzin woonden omdat ze niets beters vonden. In zulke panden is het risico op ongevallen veel groter dan in goed onderhouden gebouwen. Dit is voor mij een wake-up-call. We moeten iets doen aan de veiligheid van onze woningen.”

Het verbeteren van de woonkwaliteit in Antwerpen kan volgens Branders “door het verplichten van een conformiteitsattest, een officieel document dat stelt dat een huurwoning aan minimale kwaliteitsnormen voldoet. Toen de PVDA die vraag zes jaar geleden stelde, na de gasexplosie op de Paardenmarkt, antwoordde het stadsbestuur dat het onrealistisch was omdat dan 100.000 man op straat zou staan wegens ongeschikte woning. Wel, ondertussen hebben al 112 gemeenten het initiatief genomen om een conformiteitsattest verplicht te stellen. Al onze buurgemeenten passen het toe op hun manier, maar Antwerpen doet het niet. Waar wachten we nog op? Laten we extra woningcontroleurs aanwerven, goedmenende verhuurders ondersteunen met renovaties en stapsgewijs en grootschalig onze woningen controleren. Onze auto’s worden regelmatig gekeurd, waarom zou dit niet voor huizen kunnen?"