Skip to content

Noorderlijn maakt Antwerpse handelaars kwaad

Noorderlijn maakt Antwerpse handelaars kwaad

“De 12 maanden extra werken aan de Noorderlijn doen de emmer bij veel Antwerpse middenstanders overlopen. Die zat al goed vol door de zware hinder en het gebrek aan inspraak en duidelijke communicatie. Dat ze kwaad zijn kan ik goed begrijpen”, zegt Nadine Peeters, PVDA-fractieleidster in de districtsraad van Antwerpen.

Peeters maakt zich kwaad: “De financiële maatregelen die worden genomen, zijn ruim onvoldoende. Sommige betrokken straten kunnen hier zelfs gewoon niet van genieten, stel je voor! Op de Antwerpse districtsraad legden we het concrete geval van de Cassiersstraat voor. Maar vermits de opdrachtgever voor het leggen van een hoogspanningskabel Elia is, valt dit niet onder de Noorderlijn.* Dus geen compensaties en geen communicatie vanuit de Stad. 'Ah nee, de stad is geen opdrachtgever', was het antwoord dat we kregen. Ik kan goed snappen dat het voor een bewoner of handelaar van de Cassiersstraat weinig verschil maakt of die werfzone voor hun deur nu van de Noorderlijn of van Elia of van Eandis is. Ook onze vraag om financiële compensatie werd weggewuifd, want er kan geen uitzondering gemaakt worden voor één straat. Terwijl we uiteraard willen dat dit geldt én voor de Cassiersstraat én voor de Paardenmarkt én de Korte Winkelstraat én voor de vele andere straten die nu op een of andere manier geraakt worden door de werken.”

“Het kan echt wel anders”, verzekert Peeters. “Eén van de handelaars waar we mee spraken, had vroeger een zaak in Amsterdam. Toen ze daar de straten opnieuw gingen aanleggen, werd de handelaars gevraagd hun omzetcijfers door te geven en werd de huur van de winkelpanden gedurende de periode van moeilijke bereikbaarheid door de gemeente betaald en werd omzetverlies bijgepast. Doe echte inspraakvergaderingen in alle betrokken wijken. Niet alleen één jaar vooraf maar opnieuw bij de aanvang van de werken. Zoek sleutelfiguren uit de wijk die mee betrokken worden, maak duidelijk wie het aanspreekpunt is voor jouw deel van de werf. De handelaars van de Cassiersstraat kregen bijvoorbeeld enkel een standaardmailtje als antwoord op hun klachten. Dat kan toch beter.”

Op de gemeenteraad van komende maandag 26 februari zal de PVDA-fractie vragen stellen over de oorzaak van de vertraging. “Want de eerste nieuwsmail van de Noorderlijn vertelde enkel dat de fasewissel aan de Noorderplaats verlaat zou worden door de koude. Meer niet. Dat is toch straf?”, zegt Peeters.

De PVDA-fractie zal ook vragen stellen over de stappen die de stad gaat ondernemen om de hinder voor bewoners en handelaars te verminderen. De vraag is uiteraard ook hoe de meerkost van zo’n vertraging wordt berekend en wie daar de verantwoordelijkheid voor zal dragen: de aannemer, de opdrachtgevers?

Volgens Nadine Peeters is het nog niet te laat om een draagvlak te creëren voor het vertraagde project. De PVDA formuleert daarom de volgende voorstellen:

  • Opnieuw bepalen van de zone waarin de compensatie geldt, zodat alle getroffen middenstanders ervan kunnen genieten. Een financiële compensatie voorzien en/of onderhandelen met de Vlaamse Overheid voor alle handelaars die schade lijden.
  • Openbaar vervoer moet absolute voorrang hebben op het autoverkeer. Afgeschafte buslijnen moeten terug in dienst komen. Als het echt niet anders kan met een tijdelijke alternatieve route.
  • Overleg met alle betrokkenen, verplichte feedback op voorstellen en kritieken, aanstellen van een bijzondere 'ombudsman/-vrouw Werven'. Doe open bijeenkomsten per wijk of buurt waar je open en duidelijk communiceert.
  • Extra aandacht voor een vlot en veilig fiets- en voetgangersverkeer in en rond de Noorderlijnzone. Aanstellen van een 'fiets- en voetgangers-medewerker' die als belangrijkste taak heeft de werven van nabij op te volgen en ad hoc maatregelen voor te stellen.

 

* Ook al heeft Elia, net omwille van de werken aan de Leien, haar hoogspanningskabel moeten verleggen.

 

Perscontact

Nadine Peeters

 

Foto

Nenea Hartia (eigen werk), CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons