Skip to content

Nieuwe verbrandingsoven ISVAG: slecht Antwerps theater

Nieuwe verbrandingsoven ISVAG: slecht Antwerps theater

Op de virtuele gemeenteraad van 28 april kwam de discussie over een nieuwe verbrandingsoven nogmaals op de tafel. Intercommunale ISVAG, waarvan de Stad Antwerpen de belangrijkste aandeelhouder is, wil graag een megalomane oven van 176 miljoen bouwen vlak naast de drukke A12. Voor gemeenteraadslid Mie Branders is het duidelijk dat dit project er niet mag komen. Lees hier haar tussenkomst.

Beste gemeenteraadsleden,

Slecht Antwerps theater

Het dossier rond de verbrandingsoven van ISVAG is héél slecht antwerps theater. Het wordt een tragedie in veel te veel bedrijven. Het ene na het andere vertragingsmaneuver wordt uit de kast gehaald. Het college durft zich maar niet uitspreken over wel of niet een veel te grote oven in Wilrijk. N-VA is pro, en schreeuwt dat van de daken met voorzitter en districtsburgemeester Kristof Bossuyt. N-VA Minister Zuhal Demir verlengt de huidige vergunning nog eens, zodat het over deze legislatuur wordt getild. Maar de N-VA is ook tegen, in Aartselaar vindt de N-VA-burgemeester de plannen van ISVAG onverkoopbaar en onaanvaardbaar.

In Wilrijk vindt de sp.a dat de ISVAG-oven er nooit mag komen en neemt de sp.a actief deel aan alle acties die de oven trachten tegen te houden. Vanuit het Antwerps college durft de sp.a daar geen breekpunt van te maken, en dus moet ze zich wegstoppen achter de marktbevraging naar alternatieve technieken en (het RFI) en de nu voorliggende motie die warmtenetten verder onderzoekt, om de brokken te lijmen.

Peperduur, voorbijgestreefd en slecht gelegen

Met de PVDA zeggen wij vanaf dag één en ook overal hetzelfde. De nieuwe oven is peperduur, 176 miljoen euro. We hebben geen grotere oven nodig als we volgens het Vlaams Afvalplan de hoeveelheid afval jaar na jaar moeten verminderen. We hebben geen boodschap aan de valse argumenten die we moesten horen op de raadszittingen van de intercommunale: dat we meer capaciteit nodig hebben “omdat er meer kinnekes gemaakt worden”. We hebben al zeker geen landmark nodig op de lelijke A12. We kunnen dat geld veel beter gebruiken voor het vermijden van afval, hergebruik en recyclage.

Afvalverbranding is een voorbijgestreefde technologie. In deze eeuw moeten we geen afval meer verbranden. De PVDA is voor een uitdoofscenario. En dat was ook de afspraak. Bij de afloop van de vergunning zou de oven gesloten worden. Nogmaals, alle middelen en kennis moeten ingezet worden op vermindering van afval, herstel en hergebruik, enz. In deze eeuw is opslag interessanter dan verbranding.

De verbrandingsoven is slecht gelegen: een verbrandingsoven hoort niet naast een overvolle A12, tussen verschillende woonwijken. En kom niet af met het mooie voorbeeld van Kopenhagen, want daar hebben ze in 2018 al beslist om te stoppen met afvalverbranding.

We willen niet dat afvalverbrandingsovens dienen om warmtenetten te bevoorraden, want voor je het weet zijn we afval aan het importeren om voldoende warmte te kunnen produceren. Daarenboven vinden we dat afvalverwerking in publieke handen moet blijven.

Vragen

Beste schepen, ik heb de volgende vragen:

1) Wat is de nieuwe tijdslijn om beslissingen te nemen? Van welke nieuwe factoren zal dit afhangen nu het RFI afgerond is? 

2) Is er ondertussen voortschrijdend inzicht wat betreft de plannen voor de bouw van overcapaciteit in Wilrijk? Bent u bereid om de Vlaamse doelstellingen inzake vermindering van de restafvalberg na te streven en dus af te stappen van berekeningen op basis van een overschatte bevolkingsaangroei en het argument "dat de mensen nu eenmaal kinnekes blijven kopen"? 

3) Wat is het standpunt van het college over de rol van de overheid inzake afvalverwerking? Bent u van mening dat afvalverwerking in publieke handen moet blijven? 

Stadsbestuur blijft zonder voortschrijdend inzicht

Het stadsbestuur antwoordde dat men wacht tot bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) een beslissing zal nemen. Ondertussen onderzoekt men of het warmtenet dat industrieterrein Terbekehofdreef en Blue Gate voorziet, met een andere warmtebron dan ISVAG kan gevoed worden. Met andere woorden: het stadsbestuur gaat zelf dit waanzinnige project niet stoppen.

Er is geen voortschrijdend inzicht over het megalomane project. Schepen Duchateau (N-VA) staat achter de hoge verbrandingscapaciteit van de nieuwe verbrandingsoven.

Over de mogelijke privatisering van onze afvalverwerking durfde noch sp.a, noch N-VA te reageren.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data