Skip to content

Nee blijft nee! PVDA Zwijndrecht-Burcht laakt antidemocratische houding van N-VA, CD&V en Vlaams Belang en roept burgers op om naar de gemeenteraad te komen.

Nee blijft nee! PVDA Zwijndrecht-Burcht laakt antidemocratische houding van N-VA, CD&V en Vlaams Belang en roept burgers op om naar de gemeenteraad te komen.

Tijdens de volksraadpleging van 17 september stemde 80% van de opgedaagde Zwijndrecht- en Burchtenaren tegen een fusie met Beveren en Kruibeke. Toch weigeren de pro-fusie-partijen CD&V, N-VA en Vlaams Belang de stekker uit hun project te trekken. “Met allerlei smoezen probeert men de wil van de burgers te reduceren tot een advies of een emotioneel signaal en de fusie door te duwen. Dat zal niet lukken.”, stelt afdelingsvoorzitter Mieke Van Laer van PVDA Zwijndrecht-Burcht. “Wij roepen de inwoners op hun stem kracht bij te zetten tijdens een protestactie van burgerbeweging Hart Voor Zwijndrecht, morgen aan de gemeenteraad.” 

Op 17 september werd een sterk staaltje democratie getoond in Zwijndrecht. Maar liefst 42% van de stemgerechtigde inwoners bracht een stem uit tijdens de volksraadpleging, waarvan 80% zich uitsprak tegen een fusie. “Mensen stonden soms langer dan een uur aan te schuiven aan het stembureau, omdat men niet gerekend had op zo’n hoge opkomst. Ondanks deze overduidelijke uitslag weigeren de pro-fusiepartijen de stekker uit hun project te trekken. CD&V zegt gewoon duidelijk dat ze de fusie doorzetten. N-VA vraagt dat de gemeente binnen de maand aantoont dat de gemeente ook de volgende legislatuur financieel alleen verder kan, en duidelijkheid over de toekomst van de politie, maar daarbij zullen geen nieuwe feiten aan het licht komen. Vlaams Belang toetert heftig dat de Borsbeekse volksraadpleging moet gerespecteerd worden, maar wil in Zwijndrecht niet tegen de fusie stemmen”, weet Van Laer.

“De N-VA wil de financiële stabiliteit laten onderzoeken, maar dit is niet meer dan een schijnmanoeuvre om de hete aardappel naar het gemeentebestuur door te schuiven”, zegt Van Laer. “De financiële stabiliteit werd al duidelijk aangetoond in de bestuurskrachtmeting en moet niet opnieuw onderzocht worden. De nood aan samenwerking voor de politie is bekend, maar daarvoor is een gemeentelijke fusie geen vereiste.”

Morgen geeft de burgerbeweging Hart Voor Zwijndrecht nogmaals een signaal. Ze verzamelen aan de gemeenteraad om 19u30 om respect te vragen voor het resultaat van de volksraadpleging. “We roepen de Zwijndrecht- en Burchtenaren op om naar de raad te komen en nog eens aan alle partijen duidelijk te maken dat neen, neen is. Wij zullen er alvast ook zijn”, besluit Van Laer.