Skip to content

Mie Branders vraagt Lumumbaplein in Anwerpen

Mie Branders hield op de gemeenteraad van juni een geëngageerde tussenkomst om een straat of een plein te benoemen naar Lumumba, samen met raadsleden Yasmine Kherbache (s.pa) en Ikrame Kastit (Groen). Burgemeester De Wever beloofde het voorstel door te geven aan de straatnamencommissie. Lees hieronder de tussenkomst van Mie Branders.

"Met veel overtuiging dienen we hier een voorstel in voor een Lumumbastraat/plein in Antwerpen. Lumumba, de eerste democratisch verkozen premier van Congo, internationaal icoon en geweldloos voorvechter voor gelijkheid tussen mensen en volkeren. We doen dat naar aanleiding van de open brief op initiatief van de vzw’s Mwinda Kitoko, Kilalo en Hand in Hand, die bovendien ondersteuning kregen van een 10-tal antwerpse organisaties.

Op 30 juni herdenken we dat Congo 58 jaar geleden onafhankelijk werd. Dan zal er in Brussel een Lumumbaplein ingehuldigd worden. We hopen in Antwerpen zo spoedig mogelijk te kunnen volgen. Antwerpen niet in het minst: een deel van onze rijkdom in deze stad is opgebouwd onder Leopold II, op het leed en het bloedvergieten van de Congolese bevolking. De Zoo, het Centraal Station, de entrepot de Congo, Union Minière, Compagnie Maritime Belge, de standbeelden in onze openbare ruimte… ze verwijzen allemaal naar de roem van het koloniaal verleden, maar de erkenning van het leed van de Congolese bevolking heeft geen symbolen in onze stad. Nergens hangt een bordje met verontschuldigingen. Nergens is er een gedenkplaatje. De afwezigheid van referenties in de openbare ruimte versterkt het gevoel bij de Congolese Antwerpenaren dat ze hier nog geen plaats krijgen,

Een parlementaire onderzoekscommissie kwam in 2001 tot het besluit dat België een verantwoordelijkheid had in de moord op de Congolese premier. Een straatnaam kan blijk van erkenning geven van de verantwoordelijkheid voor dat gedane onrecht. Daarenboven zou een Lumumbastraat tegengewicht bieden voor plaatsnamen als de Luitenant Lippenslaan en standbeelden van Leopold II en andere koloniale “helden”. De Stanleystraat of de Bothastraat mogen voor ons part gerust herdoopt worden.

Het koloniaal gedachtegoed lijkt iets van het verleden maar het racisme is er nog steeds, elke dag. Een Lumumbastraat is symbolisch belangrijk om de aandacht te trekken op de koloniale machtsverhoudingen en denkbeelden die nog steeds een belangrijke oorzaak zijn voor het huidige structureel racisme in onze samenleving. Ze creëren een onderklasse van mensen die ongelijk behandeld worden, omwille van hun huidskleur of afkomst, zowel in de dagelijkse omgang als op vlak van wonen, werken, onderwijs, enz.

We hopen dat de nieuwe straatnaam dingen in beweging kan zetten: een juist begrip van de geschiedenis en de erkenning van het koloniaal verleden en dat dit slechts het begin zal zijn om daarrond in onze stad actief inspanningen te doen. Vijftig jaar na de onafhankelijkheid van Congo is dat het minste wat we kunnen aanbieden uit respect voor de grote Congolese gemeenschap die nu deel uitmaakt van onze stad.

Motie

De gemeenteraad vraagt het stadsbestuur om zo spoedig mogelijk de naam van Patrice Emery Lumumba te schenken aan een nieuwe of bestaande Antwerpse straat/plein. De Lumumbastraat zal een mooie plaats zijn van dialoog en van ontdekking. De straatnaam zal symbool staan voor wederzijds begrip, voor de aanwezigheid en het aandeel van een groot deel van onze bevolking, voor de urgente erkenning van het verleden en voor een hoopvol perspectief op de toekomst."

Lees hier het PVDA programma voor een solidaire stad.