Skip to content

Mie Branders vraagt gemeenteraad om Youth for Climate te steunen

Op de gemeenteraad van januari vroeg PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders om de jongeren die actie voeren voor het klimaat te ondersteunen. Door in het stedelijk onderwijs geen sancties te nemen en door in overleg met directies, schoolteams en leerlingen te zoeken naar creatieve oplossingen om gemiste lessen in te halen. Lees hier haar interpellatie.

Beste gemeenteraadsleden,

 

Sinds het begin van het jaar komen scholieren elke donderdag op straat om daadkracht te eisen van de politici ivm de klimaatdoelstellingen. De eerste dag waren ze met 4000, de tweede keer met 12.500 en de derde keer met 35.000. Dat is heel hoopgevend. Ze pikken het uitstelgedrag van de regering niet langer meer en geven de regerende politici een dikke buis.

De scholieren willen doorgaan met hun acties tot ze garanties krijgen dat de overheid drastische maatregelen neemt, meer nog, dat de komende regering een voortrekkersrol speelt in het behalen van de klimaatdoelstelllingen. Deze jonge activisten hebben hun lessen wetenschap beter begrepen dan talloze politieke verantwoordelijken. Het wetenschappelijk realisme en de maatschappelijke verantwoordelijkheid dat zij aan de dag leggen kan niet meer contrasteren met het uitstelgedrag van de regering, met het zogenaamde ecorealisme, met de vele politici die maar in de ontkenningsfase blijven zitten.

België is bij de top 10 van de landen met een hoge ecologische voetafdruk. We doen alsof we recht hebben op 4 planeten. Ons land heeft geen plan tegen 2050. Vlaanderen heeft verhinderd dat België zou toetreden tot de High Ambition Coalition, van ons omringende landen die hun engagement willen verhogen rond klimaatinspanningen. Eén van onze vier klimaatministers stemt tegen de klimaatambities op de klimaattop in Polen. Hoe meer de politiek zich niets aantrekt van de jeugd, zoveel meer trekt de jeugd zich de politiek aan.

Met de gemeenteraad zijn we moreel verplicht om deze jongeren voluit te steunen. We stellen aan de gemeenteraad voor om alle mogelijke creatieve voorstellen uit te werken om deze jongeren niet te sanctioneren, maar wel te steunen in hun engagement voor de planeet.

 

Daarom stellen we volgende motie voor:

De gemeenteraad 
- geeft haar steun aan de scholieren die staken voor het klimaat en manifesteren met Youth for Climate
- beslist dat in geen enkele school van het Stedelijk Onderwijs sancties zullen genomen worden tegen de scholieren die in het kader van de klimaatacties afwezig zijn tijdens de lessen
- stelt voor dat de directies en schoolteams in overleg met leerlingen en hun ouders alle mogelijke creatieve oplossingen aanbieden aan de scholieren om de gemiste lessen in te halen