Skip to content

Met steun van oppositiepartij CD&V stemt Antwerpse gemeenteraad privatisering Zorgbedrijf

Met steun van oppositiepartij CD&V stemt Antwerpse gemeenteraad privatisering Zorgbedrijf

Ondanks luid protest van de vakbonden en het personeel werd de privatisering van het Antwerpse Zorgbedrijf goedgekeurd op de gemeenteraad. Het stadsbestuur van N-VA, Open VLD en Vooruit kreeg daarbij de steun van CD&V. Lise Vandecasteele, PVDA-gemeenteraadslid, blijft strijdbaar “We hebben de eerste poging tot privatisering van de Antwerpse ouderenzorg ongedaan kunnen maken, ook al was die eerst goedgekeurd. We gaan er alles aan doen om de ouderenzorg openbaar en uit de handen van de markt te houden. Senioren hebben recht op betaalbare en kwaliteitsvolle zorg.”

Privatiseren en besparen

Op de Antwerpse gemeenteraad van mei stond de privatisering van het Zorgbedrijf op de agenda. Het stadsbestuur wil het Zorgbedrijf privatiseren via de oprichting van een private woonzorgvereniging, met als partner het ZNA (Ziekenhuisnetwerk Antwerpen). In de toekomst kunnen nog andere private partners toetreden, en het stadsbestuur rekent daar ook op. Zo willen ze dat het Zorgbedrijf verder groeit zonder dat het stadsbestuur moet investeren. Deze privatiseringsoperatie zet dus de deur ook open naar commerciële bedrijven, bijvoorbeeld via vermomde vzw’s.  

“Ik stel vast dat het beleid van de Antwerpse gemeenteraad een weerspiegeling is van het beleid van de Vlaamse regering”, zegt Lise Vandecasteele. “Een politiek van besparen en privatiseren van zorg. Voor de N-VA en Open VLD is dat niet vreemd. Het pijnlijke is dat Vooruit dat beleid hier mee uitvoert. Als dit een voorproef is van een toekomstig regeerakkoord tussen N-VA en Vooruit, dan belooft dat niet veel goeds.”       

Want dat is wat er hier gebeurt. De openbare ouderenzorg wordt kapot bespaard. Sinds 2012 werd een derde van alle middelen geschrapt, en het plan is opnieuw 10 miljoen te besparen tegen 2025. “En dat doe je niet zonder gevolgen. De prijs is de hoogte in geschoten, de personeelsinzet gaat achteruit. Twee woonzorgcentra staan op de zwarte lijst van de zorginspectie, Lozanahof is geschorst. Dat is ongezien” 

Na de besparingen wordt de zorg geprivatiseerd. “Het recept is bekend. Eerst bespaar je op de publieke diensten. Dan bevoordeel je de private spelers met fiscale voordelen. Die spelers nemen dan de publieke dienstverlening gretig over én tenslotte bepalen enkele grote private groepen de hele markt. Voor de mensen wordt het duurder en gaat de dienstverlening achteruit”, aldus Vandecasteele.

Protest van het middenveld

De vakbonden ACOD, VSOA en ACV verzetten zich terecht tegen deze privatisering. Ze schreven een brief en hielden een flyeractie aan de gemeenteraad. Ook het personeel van ziekenhuisnetwerk ZNA, die in de woonzorgvereniging wordt getrokken, is not amused. Alle afdelingshoofden van het ZNA-woonzorgcentrum Joostens schreven een open brief. “Dit nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel. Wij vinden het niet oké dat wij niet betrokken werden in dit dossier. Het personeel, dat iedere dag klaar staat om goede, warme én kwaliteitsvolle zorg te leveren aan de bewoners en hun familie, werd niet betrokken en meegenomen in dit verhaal!”, schrijven ze.

 

Onvoldoende raadsleden van de meerderheid

N-VA-schepen Els van Doesburg was doof voor alle kritieken en de bezorgdheden. Ze ontkent de privatisering, de besparingen en de prijsstijgingen bij het Zorgbedrijf. Het probleem zou bij de PVDA liggen die leugens verspreidt en angst zaait. 

Vooruit protesteert in Oostende tegen de privatisering van de zorg en stemt ook in het Vlaams parlement tegen de privatiseringsplannen. In Antwerpen volgen ze braaf de orders van De Wever. Antwerps Vooruit-voorzitster Tatjana Scheck, verdedigde de privatisering omdat het Zorgbedrijf zo voldoende concurrentieel moet worden.

Op het moment dat er gestemd moest worden was het duidelijk dat er onvoldoende raadsleden van de meerderheid aanwezig waren om de stemming te laten doorgaan. Met minder dan 28 aanwezigen kunnen er geen punten op de gemeenteraad gestemd worden. Het leek erop dat de oppositie de zaal zou kunnen verlaten zodat de stemming niet door kon gaan. Maar dan liet CD&V weten dat ze voor de privatisering van het Zorgbedrijf zijn en het stadsbestuur dus konden depanneren. Nadat de raad voor een half uur lang geschorst werd en er in allerijl gemeenteraadsleden van de meerderheid werden opgetrommeld om naar de raad te komen, was er toch een meerderheid om het agendapunt te kunnen stemmen.

Geen eindpunt

Lise Vandecasteele blijft strijdvaardig. “Dit is een slechte beslissing. Een keuze die enkel vanuit financiële overwegingen wordt genomen en niet ten voordele van de senioren van onze stad. Wij zullen alles doen om deze privatisering tegen te houden. De vraag is of het deze keer wel juridisch steek houdt. Wij zullen niet aarzelen om opnieuw klacht in te dienen bij de gouverneur. Want onze senioren verdienen beter. De privatisering werd een eerste keer tegengehouden en dat zal nu niet anders zijn.“