Skip to content

Met de grove borstel door de sociale huurprijzen

Met de grove borstel door de sociale huurprijzen

De vorige Vlaamse Regering (N-VA, Open VLD, CD&V) zette de sociale huisvestingsmaatschappijen met de rug tegen de muur. Vanaf 1 januari 2020 krijgen de sociale huurders een forse huurprijsverhoging in hun bus. Op de private huurmarkt inbreken op een lopend contract is onmogelijk. Maar in de sociale huisvesting doet men maar op. De sociale huurders zijn dan ook woest. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders kan ze alleen maar gelijk geven.

Gebrek aan respect

De eerste infovergadering van Woonhaven in een rij van zeven startte op maandag 25 november in Hoboken. Er waren 150 aanwezigen. Zo’n hoge opkomst is al lang niet meer gezien. Het zit de sociale huurders heel hoog. Amper zes weken voor de ingang van de nieuwe huurprijzen komt er een toelichting. Maar Woonhaven kan nog geen enkel concreet cijfer geven. Alsof een huurprijsverhoging van 50 euro een detail is. “Voor een minister misschien wel, maar voor ons maakt het een verschil tussen leven en overleven”, zegt een boze sociale huurder.

Prijsverhogingen zijn driemaal asociaal

De sociale huurprijs wordt marktconform gemaakt. De berekening gebeurt met de sociale huurschatter. Dat is een webapplicatie. “Iedereen weet dat de woningmarkt oververhit is en de prijzen uit de pan swingen. De logica is net dat een gezonde sociale huisvesting druk kan zetten op de private woningmarkt om de prijzen te normaliseren. Wat nu gebeurt is het omgekeerde”, zegt Mie Branders.

Daarbovenop komt de terugbetaling aan de sociale huisvestingsmaatschappij voor de energierenovaties sinds 2006. “Wat ooit aangekondigd werd als een energiekorting, komt nu bij de sociale huurders terecht als een energietoeslag”, zegt Mie Branders. “Wat de sociale huurders uitsparen aan energie-uitgaven, betalen ze extra aan Woonhaven terug via een hogere huur. In Vlaamse Regeringstaal heet dat “energiecorrectie”. In de volksmond heet dat boerenbedrog!”

Als derde asociale maatregel komt daar nog de toeslag voor de inkomens van inwonende kinderen bij. Voordien gold dat enkel voor wie ouder was dan 25 jaar. Die leeftijd is met 7 jaar verlaagd. Met stijgende verontwaardiging zegt Mie Branders, “Heb je een zoon of een dochter die zo flink is om vanaf zijn/haar 18 jaar te werken, dan wordt je daarvoor gestraft met een hogere huurprijs. Ook dat is ondenkbaar op de private huurmarkt, maar in de sociale huisvesting mag blijkbaar alles”.

Eén op twee huurders zal meer betalen

Omdat er vlak voor de uitvoering van de regeringsbeslissing geen enkel cijfer gekend is, maakte het Vlaams Huurdersplatform zelf simulaties. Volgens haar berekeningen, die alleen rekening houden met de eerste maatregel, namelijk de marktwaarde aanpassen, zullen van de 15.600  Antwerpse sociale huurders ongeveer 6.000 mensen tot 25 euro meer moeten betalen, 3.200 huurders zullen tot 50 euro meer betalen en 1.200 huurders zullen zelfs meer betalen dan 50 euro per maand. “Over het gecumuleerde effect van de drie maatregelen zijn er nog geen cijfers,” zegt Mie Branders, “maar het kan evengoed tot 100 euro gaan in het slechtste geval. Geen mens die het weet op dit moment.”

Bevries de huurprijzen

“Met de PVDA willen wij de huurprijzen bevriezen”, gaat Branders door. “Er zijn nu al teveel mensen die op het einde van de maand niet rond komen. De rechtse regering moet stoppen met de sociale huurders te beschouwen als een speelbal of nog erger als profiteurs. Wonen is een grondrecht. Sociaal wonen kan een ongelofelijke troef zijn om de wooncrisis te bekampen. Maar dan moet er geïnvesteerd worden. Met de nieuwe maatregelen gaan alleen nog meer sociale huurders in betaalmoeilijkheden komen. Dat komt als een boemerang terug naar de sociale huisvestingsmaatschappijen.”

 

Perscontact: Mie Branders, gemeenteraadslid PVDA