Skip to content

Merksem verdient maatregelen voor armoedebestrijding

Merksem verdient maatregelen voor armoedebestrijding

“Ik raad u aan om uw huiswerk opnieuw te maken, ditmaal met álle Merksemnaren in het achterhoofd,” dat is het advies van districtsraadslid Tristan Faes (PVDA) aan het nieuwe Merksemse districtsbestuur. Er is te weinig ambitie op het vlak van armoedebestrijding, het behoud van bus 651 en ondersteuning voor álle jongeren in Merksem. Lees hier zijn tussenkomst op de zitting van januari.

Een nieuw bestuursakkoord is altijd een hoopvol moment. Het schept verwachtingen en maakt benieuwd naar wat de nieuwe ploeg plant. Helaas komen we met dit bestuursakkoord weinig te weten. Ontelbare keren lees ik dat er gepleit, onderzocht en geadviseerd zal worden. Bovendien zal alles afgetoetst moeten worden aan het budget, dus het blijft afwachten wat van dit alles werkelijk in huis zal komen.

Wij willen de adviezen van de districtsraden bindend maken

Er staan heel wat adviezen in het bestuursakkoord, maar bindend zijn die helaas niet. Met de PVDA hebben wij nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij voorstander zijn om adviezen van de districtsraden bindend te maken. Als politiek niveau dat het dichtst bij de burger staat, zouden wij dat een goede zaak vinden. Zolang die adviezen niet bindend zijn, moeten we zelf alles in het werk stellen om positieve antwoorden te krijgen van de hogere overheden.

Ik ben een groot dierenliefhebber, mijnheer de voorzitter, net zoals u. Thuis lopen er twee katten rond die voor veel leven zorgen. Maar dat ik een dierenliefhebber ben, neemt niet weg dat ik me vragen stel bij het onevenwicht tussen een hele bladzijde maatregelen rond dierenwelzijn, en het ronde aantal van nul maatregelen rond armoedebestrijding, laat staan dat zelfs het woord “armoedebestrijding” maar terug te vinden zou zijn in dit bestuursakkoord.

Het gaat hier over keuzes maken. Het aantal kinderen dat met lege brooddoos of met de frieten van de avond tevoren naar school moet, stijgt zienderogen. Als er in Borgerhout wel initiatieven mogelijk zijn rond fruit of soep op school, waarom kan zoiets dan niet in Merksem? In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deden we met PVDA een enquête die volledig ingevuld werd door bijna 9000 Antwerpenaren. Armoede stond daar bij 58% van de bevraagden in de top drie qua bezorgdheden, maar hier wordt dit thema straal genegeerd.

Nog steeds weten we niet of we op bus 651 zullen kunnen blijven rekenen

Mobiliteit en bij uitbreiding openbaar vervoer krijgen wel wat aandacht in het akkoord, met opnieuw een hoop gepleit en onderzoeken. Een van de grote bezorgdheden van de Merksemse respondenten op onze bevraging bleek het openbaar vervoer. Nog steeds weten we niet of en hoe lang de senioren van de Nieuwdreef en de Brem op de bus 651 zullen kunnen blijven rekenen, die zo wonderwel verscheen in de aanloop naar de verkiezingen. Daar schept u geen duidelijkheid in. De laatste berichten die mij ter ore kwamen, zijn daar niet zo positief over.

Dat N-VA, in de aanloop van de door hen gewenste privatisering van het openbaar vervoer, voorstander is van een Antwerps vervoerbedrijf, is natuurlijk geen verrassing. Maar dat ook coalitiepartner sp.a dit zomaar laat passeren in dit akkoord slaat mij met verstomming. Bij de vakbonden zal men verrast zijn dit te vernemen! Met de PVDA blijven we ons ook vragen stellen bij hoe het dossier van de parkeertoren aan de Keizershoek zich zal ontwikkelen. Een betalende parking zal sowieso een nefaste invloed hebben op de parkeerdruk in de omliggende straten.

Qua ruimtelijke ordening is het uiteraard moeilijk om rond de plannen voor de overkapping te kijken. Ringland en de actiegroepen hebben in een open brief gevraagd om ook de ontbrekende projecten van de overkapping op te nemen, en zo te gaan voor een volledige overkapping. Maar daarover spreekt het Merksems bestuur zich niet uit. Vooral in de wijk Lambrechtshoek blijft er veel in het ongewisse. Er wordt gepleit, geijverd en noem maar op, maar zekerheid krijgen we niet. Terwijl de extra rijstroken wel boven het hoofd van deze Merksemnaren blijven hangen. Zich aansluiten bij de eis voor een volledige overkapping, ervoor pleiten, ijveren, eisen… (want ja, een volledige overkapping is wel degelijk mogelijk), zou al heel wat bezorgdheden wegnemen.

Onder ruimtelijke ordening vind ik ook het masterplan Dok. Toen ik die plannen in de krant zag, maakte mijn hart een sprongetje, maar uiteindelijk blijkt het enkel om straten en stenen te gaan. De in die wijk zo nodige investering in sociaal weefsel blijft achterwege.

Aandacht voor álle Merksemse jongeren is een speerpunt van de PVDA

Ik wil nog even naar het hoofdstuk jeugd. Er is flink aandacht voor de jeugd, wat alleen maar toe te juichen valt. U weet, mijnheer de voorzitter, dat aandacht voor álle Merkseme jongeren een speerpunt is van de PVDA. In uw ontwerp tot akkoord zie ik daarentegen vooral plannen die ervan uitgaan dat de jeugd zich alleen in en rond Bouckenborgh bevindt. Vergeten we dan geen stukje van de jeugd?

Er wordt zowaar wel voor gepleit om jeugdwerkers in te zetten op de straten en pleinen. Het verrast u niet dat ik dit idee zeker genegen ben, maar ik wacht vol spanning af hoe en of dit zal ingevuld worden. In elk geval hebben de voorbeelden in Borgerhout bewezen dat zoiets veel meer effect zal hebben op veiligheid dan een zoveelste camera hangen. Een camera, waarvan alle kosten die eraan verbonden zijn misschien niet helemaal opwegen tegen het menselijk contact van een jeugdwerker…

Staat er niets in dit bestuursakkoord waarin ik me kan vinden? Toch wel: het aansluiten van recreatiedomein Distelhoek op het Groen Hart, of de aandacht voor de volkstuinen zijn zeker en vast punten waar we ons achter kunnen scharen. Er is ook, terecht, aandacht voor verkeersveiligheid, al wringt het halfverwijtend zinnetje richting fietsers net iets te veel. Ik blijf ook voorstander van het feit dat het bestuur op meerdere kanalen mikt om te communiceren richting de Merksemnaren. Terecht, niet iedereen heeft immers een internetaansluiting.

Mijn positieve bedenkingen wegen echter niet op tegen de twijfel en kritiek die ik zonet uitte. Ik raad u aan om uw huiswerk opnieuw te maken, ditmaal met alle Merksemnaren in het achterhoofd. Pas als u dat gedaan hebt, is er reden tot feest.