Skip to content

Masterplan Slachthuissite : verdrijf de inwoners van Den Dam niet uit hun wijk !

Masterplan Slachthuissite : verdrijf de inwoners van Den Dam niet uit hun wijk !

Waarom de PVDA vraagt dat het Masterplan Slachthuissite opnieuw uitgetekend wordt

Peter Mertens, gemeenteraad 18 december 2017

De Slachthuissite is een van de grootste herontwikkelingsprojecten ooit in Antwerpen. Maar, in tegenstelling tot Regatta of Nieuw Zuid, moet het ingepast worden in een reeds bestaand weefsel. Een eerder fragiel stedelijk weefsel.

 

Beste schepen Van de Velde,

U zit nu met een dubbel probleem.

Wie is nu de private partner?

De ontwikkeling van de Slachthuissite gebeurt in een samenwerking. Een publiek private samenwerking tussen de stad Antwerpen (via het stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa) en de projectontwikkelaar Land Invest Group. Op dit moment is nog maar weinig zeker over die private partner. Is er nog een partner of volgt er een faillissement ? Zullen er nog zaken uit het Optima-onderzoek naar boven komen die de partner treffen? Heeft de partner nu zijn deel in het project verkocht? Mocht die partner dat verkopen? Het lijkt ons niet zo onverstandig om het planningsproces enkele maanden uit te stellen. Zodat de Stad op zijn minst weet, wie haar partner is die het private deel van de samenwerking kan uitvoeren. 

Want Land Invest Group wankelt. Wankelt door interne ruzies. En wankelt door een schuldenlast, van 121 miljoen euro, dat is 80 procent van het balanstotaal. De revisor Pricewaterhousecooper eist een reddingsplan binnen de 30 dagen. Alle huidige aandeelhouders willen uit Land Invest Groep, maar er is heel veel onenigheid wie de aandelen zal opkopen.

Om op korte termijn genoeg cash binnen te halen rekenen enkele aandeelhouders van Land Invest Group op de verkoop van de Slachthuissite aan projectontwikkelaar Triple P. Maar die verkoop zit vast. Niet alleen zou de ander aandeelhouder uit "OGEO Fund" de verkoopsdeal blokkeren. Ook vastgoedgroep Caenen die een deel van de Slachthuissite in handen heeft zou dwars liggen. 

Ten slotte staat in de raamovereenkomst van Land Invest Group aan Triple P expliciet vermeld dat Land Invest  Group over het opstalrecht over de hele site beschikt, terwijl de stad haar opstalrecht nog niet verkocht heeft aan Land Invest Group. Bovendien wil de stad haar gronden in eigendom behouden, maar beloofd Land Invest Group aan Triple P om samen te werken om de grond die aan de stad toebehoort 'in volle eigendom te verwerven'. 

“Dit is een hele gekke situatie. We weten nog steeds niet met welke partner we de gronden van de Slachthuissite zullen ontwikkelen”, zegt de woordvoerster van AG Vespa in Gazet Van Antwerpen. “Het maakt voor ons niet uit met wie dat zal zijn. Maar we zouden niet graag hebben dat onze tegenpartij failliet gaat. Dat zou de ontwikkeling alleen maar vertragen.” 

Er is een probleem met de private partner, en het zou dus goed zijn moest U daar duidelijkheid over willen scheppen voor de gemeenteraad.

Wanneer gentrificatie geen neveneffect is, maar een doelstelling wordt

Tweede probleem is het draagvlak bij de buurtbewoners. Den Dam is een wijk met een hoog percentage van mensen die een inkomen onder de 10.000 euro hebben. Een fragiel stedelijk weefsel, zoals men dat noemt, dat nu zou worden volgebouwd en een van de dichtst bebouwde stadszones van Europa worden. In die wijk zou het aantal inwoners verdubbelen. Hoe zorgen we ervoor dat die mensen die nu op Den Dam wonen ook een toekomst hebben op Den Dam, hún Dam? Dat ze niet uit hun buurt worden geprijsd? Dat is een reële bekommernis, vanaf het begin. Den Dam is een aandachtswijk met een hoog percentage mensen dat van een heel klein inkomen moet leven. Als je daar de wijk qua inwoners verdubbelt en álle nieuwe inwoners behoren tot een hogere tot veel hogere inkomensklasse, dan is gentrificatie geen neveneffect. Dan is dat de doelstelling. Daar kunnen wij ons dus absoluut niet in vinden.

Wat is het draagvlak voor het project zoals dat nu voorligt? De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) is hard in haar advies: te veel inwoners, te weinig groen, mobiliteitsproblemen en te weinig betaalbare woningen. 

En dat is ook precies wat de mensen op Den Dam zeggen:

  • ze vrezen een mobiliteitsinfarct als hun wijk, die nu al amper bereikbaar is, nog eens wordt verdicht. Daarnaast is er uiteraard de kwestie van het openbaar vervoer. Op het infomoment voor de buurt zei men geruststellend "de bus blijft hoor". Één buslijn voor een wijk die verdubbelt in aantal bewoners. In een stad die een modal shift nodig heeft? Dat is toch om te lachen? Ook hier zou een uitstel tijd geven om een aantal garanties bij De Lijn te vragen zodat er effectief meer openbaar vervoer tot in en aan de wijk komt.

  • ze vrezen te weinig groene ruimte wanneer Den Dam tweemaal het aantal inwoners krijgt. Er wordt zelfs niet gegarandeerd dat de al erg lage norm voor groene ruimtes uit het plan zelf wordt gehaald.

  • de ontwerpers beloven een veilige, mooie doorsteek naar het Lobroekdok over de Slachthuislaan, maar hier in gemeenteraad stemde de meerderheid 3 keer tegen het verlagen van de maximumsneleid tot 50km per uur op deze baan. 

  • ze vrezen vooral de betaalbaarheid. Negentig procent van de nieuwe woningen behoort niet tot de “betaalbare woningen”. De minder begoede bewoners zeggen terecht: “dat is zeker dat wij daar niet in komen”. Op de koop toe zullen de huidige sociale woningen “de huizekes” mogelijks verdwijnen. Sociale huurders zijn ongerust, niemand geeft daar een antwoord op.

  • ze vrezen het concept waarin woontorens aanzien worden als een “akkoestische buffer voor het verkeersgeluid” (sic!). Fijn om in zo’n toren te wonen, waar je het raam niet kan open zetten.


Na de Gecoro heeft vanavond ook de Districtsraad van Antwerpen een negatief advies gegeven voor het plan zoals dat nu voorligt. 

Als PVDA vragen wij daarom om het Masterplan uit te stellen. Om duidelijkheid te scheppen over de private partner. En om de plannen te hertekenen met de bewoners, om Den Dam betaalbaar te houden, met genoeg groen en ruimte, en met genoeg ontsluiting door het openbaar vervoer.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data