Skip to content

Mars voor mensenrechten en tegen racisme

Mars voor mensenrechten en tegen racisme

500 burgers vulden de straten in Leuven op 3 oktober en bijna zo veel in Gent op 23 maart, telkens als reactie op een lezing van Theo Francken aan hun universiteit. Ze riepen allemaal de zelfde boodschap: “Solidariteit kent geen grenzen”. Het is duidelijk dat waar Theo Francken komt, protest volgt.

Op 26 oktober komt Theo Francken ook naar Antwerpen om, op uitnodiging van het KVHV, een lezing te geven aan UAntwerpen. Tijdens die voordracht zal hij een politiek verdedigen die de mensenrechten in vraag stelt, A- en B- burgers creëert en het middenveld monddood probeert te maken. Ook in Antwerpen willen we dat beantwoorden met een positieve boodschap.

Theo Francken wilde een honderdtal Soedanezen uitwijzen naar hun land van herkomst, waar hen vernedering en zelfs foltering te wachten staat. Het gerecht heeft verklaard dat deze uitwijzingen in strijd zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het beleid van Theo Francken is dus niet enkel onmenselijk, maar ook illegaal. Ook in Antwerpen zien we elke dag de gevolgen van het stigmatiserend beleid van de N-VA.

Dit is niet de samenleving waar wij voor staan. Theo Francken tracht verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om beter te kunnen heersen, ten koste van de zwaksten in de samenleving. Wij willen een samenleving die de mensenrechten onvoorwaardelijk respecteert. Wij willen een samenleving met gelijke rechten voor alle burgers. Wij willen een samenleving waar naar het middenveld geluisterd wordt. Wij willen een solidair alternatief van een actieve vredespolitiek, een ambitieus klimaatplan, meer ontwikkelingshulp en een actief anti-racisme beleid. Daarom komen we op 26 oktober ook op straat om te bouwen aan een solidaire tegenstroom tegen het koude beleid van Francken.

Praktisch

De mars begint om 17u30 aan het De Coninckplein (op 5 minuten wandelafstand van het Centraal Station van Antwerpen). Van daar leggen we een traject af tot aan de Ossenmarkt waar we verschillende sprekers aan het woord laten. We zullen op tijd stoppen zodat wie wil nog kan luisteren in de aula naar hoe Theo Francken zijn mensonwaardig beleid probeert goed te praten.

Deze mars wordt ondersteund door:
- Hart boven Hard Antwerpen
- Kif Kif
- Comac (PVDA-Studenten)
- Victoria Deluxe vzw
- Antwerp For Palestine
- Solidarity for All
- Een Andere Joodse Stem
- Plug-INN
- Ella vzw
- Hand in Hand tegen racisme
- Movement X
- Karim Zahidi (docent Wijsbegeerte aan UAntwerpen)
- Christ'l De Landtsheer (Professor Communicatiewetenschappen aan UAntwerpen)
- Pascal Gielen (Hoogleraar Cultuurfilosofie aan UAntwerpen)
- Jan Blommaert (Hoogleraar taal, cultuur en globalisering aan de Universiteit van Tilburg)
- Jong Groen Antwerpen
- Jongsocialisten Antwerpen

Meer info vind je op Facebook.