Skip to content

Maak van verkeersveiligheid een topprioriteit

Maak van verkeersveiligheid een topprioriteit

Op de gemeenteraad van september 2021 hield PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele een krachtig pleidooi voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA) moet op de Antwerpse kruispunten veiligheid boven doorstroming zetten. Lees hier de tussenkomst van Lise Vandecasteele.

Beste gemeenteraadsleden,

Er zijn twee meisjes gestorven in het verkeer in onze stad. Een meisje van nog geen 2 jaar en een meisje van 9 jaar. 

Ze zijn omvergereden door een vrachtwagen, op slag dood. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Maar de meisjes maakten geen enkele kans. De vrachtwagenchauffeur is met een rauwe schreeuw uit zijn vrachtwagen gestapt en moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

Wat liep er mis? Is de vraag die alle Antwerpenaren wakker houdt. Alle Antwerpse ouders en grootouders die elke dag hun kinderen en kleinkinderen van en naar school moeten brengen of met een bang hart wachten tot wanneer ze thuiskomen. 

Liepen de meisjes plots de straat op? Waren ze aan het spelen met een bal en liepen de bal achterna? Waren ze onvoorzichtig? Staken ze over bij rood licht? Of reed de vrachtwagen door het rood? Was de chauffeur onder invloed? Was het op een drukke baan? Was het donker?

Iedereen wil het ongeval begrijpen omdat je absoluut wil vermijden hetzelfde mee te maken. Iedereen wil voorkomen dat je kinderen komen te overlijden in het verkeer onderweg naar school. 

Maar dat blijkt niet het geval: 

  • Het dodelijke ongeval gebeurde in een woonwijk, vlakbij een pleintje waar bankjes staan en kinderen kunnen spelen. 
  • In klaarlichte zomerochtend.
  • De kinderen staken over bij groen zoals het hoort. 
  • De vrachtwagen reed door bij groen. Hij was niet onder invloed.

Niemand overtrad de verkeersregels. Toch werd het een tragisch ongeval. 

Dan moeten we die verkeersregels, of liever naar het verkeersbeleid kijken. Want elke ouder weet: je doet je best om alles te zien, om alle gevaren voor je kinderen te zien afkomen en hen ervoor te behoeden en te verwittigen. Maar je hebt geen ogen op je rug. En je wil erop vertrouwen dat het verkeersbeleid mee zorgt voor die veiligheid voor je kinderen. Dat de verkeerssituatie, met zebrapaden en rode lichten, in zijn fundamenten veilig is voor je kinderen. 

Wat blijkt dan: het kruispunt was conflictvrij gemaakt enkele maanden geleden, maar die conflicten werden terug ingevoerd. De veiligheid moest wijken omwille van de doorstroom voor de gemotoriseerde voertuigen. Beslist door het beleid. Men wil ten allen tijden vermijden dat er filevorming optreed.

De doorstroom gaat voor op de verkeersveiligheid. Hoe wil dit stadsbestuur naar nul verkeersdoden gaan als ze op conflictvrije kruispunten terug conflicten invoert? Want dit bestuur wil de wagens en vrachtwagens vooral niet te lang laten wachten. 

Als klap op de vuurpijl blijkt dan uit uw persconferentie dat u dezelfde keuze opnieuw zou gemaakt hebben met hetgeen u nu weet. 

Op het kruispunt is er ondertussen niets veranderd: ik passeer er elke dag: het is nog steeds een kruispunt vol conflicten tussen gemotoriseerde voertuigen en zwakke weggebruikers. 

Twee meisjes zijn dodelijke verkeersslachtoffers geworden, jammer maar helaas. Want u blijft het signaal geven dat doorstroom prioriteit heeft op veiligheid. We betreuren het ongeval maar we gaan gewoon verder met de orde van de dag, met dezelfde beleidskeuzes.

Wat de Antwerpenaren bezighoudt is: hoe breng ik de kinderen veilig door het verkeer? 

Wat blijkt uit de slides van uw administratie: 6 op 10 van de verkeersslachtoffers zijn zwakke weggebruikers, fietsers en stappers. We willen dat iedereen de overstap maakt naar de fiets of te voet, maar de meeste slachtoffers vallen nog steeds daar.

Als je wil dat mensen de modal shift maken moet je volop inzetten op verkeersveiligheid. Je moet van veiligheid een topprioriteit maken, boven de doorstroom. Dat is de enige conclusie. Anders rijdt iedereen in de stad zich onvermijdelijk vast. 

Schepen Kennis, u bent verantwoordelijke schepen, u bent de persoon waar de mensen op rekenen om te zorgen voor verkeersveiligheid zodat kinderen veilig op school geraken. U hebt vandaag een volledig verkeerd signaal gegeven. Omwille van de doorstroom heeft u een kruispunt weer onveiliger gemaakt. Terwijl er in het voorjaar net redenen waren om net dat kruispunt conflictvrij te maken. Geen toevallig signaal, een signaal van een beleid dat verkeersveiligheid niet prioriteit geeft. 

Ik vraag u vandaag om net dát signaal om te draaien. Als u resoluut wil inzetten op verkeersveiligheid dan maakt u dat betreffende kruispunt opnieuw conflictvrij. Dan kiest u voor een beleid dat verkeersveiligheid prioriteit geeft. Dat is het signaal dat u vandaag moet geven.