Skip to content

Luchtbal heeft nood aan winkels en postpunt

Luchtbal heeft nood aan winkels en postpunt

Op de gemeenteraad van december vroeg PVDA-raadslid Mohamed Chebaa aan de schepen van middenstand Koen Kennis (N-VA) op welke manier hij de middenstand ging stimuleren in wijk Luchtbal. Mohamed wilde ook weten of de schepen de vraag van de buurt voor het behoud van het postpunt wilde ondersteunen. Lees hier zijn interpellatie en het berustend antwoord van schepen Kennis.

Beste gemeenteraadsleden.

In 2013 organiseerden we met de PVDA op de Luchtbal een rouwstoet met meer dan honderd bewoners. Op dat moment waren al vele winkels weg en waren net het enige bankkantoor en het stadskantoor gesloten.

Ik citeer bewoners uit de reportage die ATV hierover maakte:

“Ik woon hier 48 jaar, ik heb hier altijd graag gewoond, maar nu is het een schande. Wij moeten dus nu naar Merksem of Ekeren voor de bank. Ik ben dankbaar dat er nog een GB’ke is, maar voor de rest is alles leeg, hé. Maar ja, wij hebben hier toch niks in te zeggen.”

“Vroeger hadden wij hier winkels: een schoenmaker, een klerenwinkel, noem maar op. Nen bakker, nen beenhouwer, dat hebben wij hier niet. Precies of wij moeten niet eten.”

“Er zijn mensen die meer dan twee kilometer moeten wandelen naar de winkel terwijl ze slecht te been zijn.”

Dat was vijf jaar geleden. Op vijf jaar is er nog niets veranderd.

Want volgens een recent onderzoek van de Universiteit van Antwerpen is de wijk Luchtbal een voedselwoestijn. Dat is toch een schande en een stad als Antwerpen onwaardig? Er is slechts één supermarktje voor 6.634 inwoners. Dat hanteert duurdere prijzen en heeft een beperkt aanbod van verse groenten en fruit. Er zijn mensen die meer dan twee kilometer moeten wandelen naar de winkel terwijl ze slecht te been zijn.

In uw bestuursakkoord schreef u nochtans:

“Antwerpen wordt een stad van vele pleintjes. Deze ontmoetingsplaatsen brengen leven in de stad en doen de lokale economie bloeien. Dit doen we ook door in samenwerking met het district en lokale economische actoren buurtwinkels, lokale economie en horeca aan te moedigen zich rond deze ontmoetingsplaatsen te vestigen. Zo stimuleren we een actief buurtleven.”

Wat deed u in de praktijk? Uw stadsbestuur spaarde kosten noch moeite om IKEA aan te trekken. Er werd naar Antwerpse gewoonte een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op maat en op wens van de meubelgigant gemaakt. Deze ambitieuze operatie mislukte. De inwoners van Luchtbal zijn ondertussen nog geen stap verder…

Of het nog niet genoeg was besliste bpost om het postpunt in krantenwinkel Den Boston weg te halen. Het postkantoor is voor vele oudere en minder mobiele bewoners van het noordelijk deel van de wijk Luchtbal te ver weg. De krantenwinkel probeert een deel van de tekorten in de wijk op te vangen, door dus onder andere een postpunt te voorzien. Na de aankondiging van bpost organiseerde de buurt een petitie en ze haalden al snel 500 handtekeningen op.

De Antwerpse districtsraad stemde in september een advies waarin gevraagd werd dat het stadsbestuur bij bpost zou aandringen om het postpunt te behouden.

Onze vragen zijn:

  • Welke maatregelen ziet u op korte en op lange termijn om het probleem van het gebrek aan voedingswinkels op te lossen?
  • Welke andere faciliteiten zou u verder willen ontwikkelen op de Luchtbal?
  • Bent u het gesprek met bpost al aangegaan?
  • Zo ja, wat was het resultaat?
  • Zo nee, wanneer plant u dit te doen?

De schepen antwoordde dat je nu eenmaal niet winkels kan verplichten om zich daar te vestigen. Er zouden gesprekken bezig zijn met een supermarkt, maar daar kon hij nog niets over kwijt.

Op schepen Kennis moeten we niet rekenen om hulp voor het behoud van het postpunt. Het is zijn bevoegdheid niet, we moeten de vraag stellen aan de bevoegde minister. Die bevoegdheidskwestie is natuurlijk onzin. Schepen Kennis was gevraagd door de bewoners en de districtsraad om een gesprek aan te gaan over één specifiek postpunt, en zelfs dat wil hij niet. Met PVDA-Luchtbal laten we het hier niet bij en zetten we onze actie verder. Samen met de bewoners gaan we kijken hoe we de druk bij bpost kunnen opdrijven om het postpunt terug te krijgen.