Skip to content

Kielsevest: Stad rooit bomen om dan bouwaanvraag in te trekken

Kielsevest: Stad rooit bomen om dan bouwaanvraag in te trekken

Lokale PVDA-afdeling voert actie om de Kielsevest terug groen te maken.

Op de Kielsevest, vroeger een stukje ongerept groen tussen de Singel en de Brederodewijk, wilde de stad kantoortorens bouwen en een brandweerkazerne. Begin januari werden de bomen en struiken gerooid. Vorige maand was het de beurt aan de officierswoningen, die historisch erfgoed waren. Dit terwijl de bouwaanvraag nog niet in orde was en er veel protest kwam uit de buurt. Nu blijkt dat AG Vespa haar vergunningsaanvraag introk.

“Het is een echte schande dat men eerst alles tegen de vlakt gooit, om dan te beseffen dat de bouwvergunning niet in orde is,” vertelt Nele Van Parys van de lokale PVDA afdeling. Zij voeren vandaag actie om van de Kielsevest alsnog een groene buurtplek te maken. “Men is beginnen rooien nog voor het duidelijk was of er effectief gebouwd kon worden. We hadden een hele zomer van het groen kunnen genieten, nu moeten we op een braakliggend terrein kijken en ondervinden we hinder door het geraas van auto’s op de ring.”

Ze roepen het stadsbestuur op om dit keer wel naar de noden van de bewoners te luisteren en om van deze mogelijkheid gebruik te maken om een nieuw buurtpark te laten verrijzen op het braakliggend stuk grond. Voor de locatie van de brandweerkazerne zijn er volgens hen voldoende alternatieven. “Het is natuurlijk goed dat de plannen, althans voorlopig, werden stopgezet. We willen een duidelijke boodschap geven: Geef onze bomen terug.”

“In plaats van nog meer beton en kantoortorens kan hier nu een nieuw stukje groen komen. Dat is broodnodig in deze wijk.” besluit Van Parys.