Skip to content

PVDA Antwerpen weerlegt kritiek op indexatie zitpenningen in Zelzate

PVDA Antwerpen weerlegt kritiek op indexatie zitpenningen in Zelzate

De Antwerpse PVDA kloeg vorige week aan dat het stadsbestuur, dat strikte budgettaire discipline predikt en besparingen oplegt aan het personeel, in de komende legislatuur 11,4 miljoen euro extra gaat besteden aan de verhoging van zitpenningen en van schepenlonen. In een poging om de verhogingen in Antwerpen te verdedigen schermt de N-VA en het Vals Belang met het argument dat er in Zelzate, waar de PVDA mee bestuurt, al een verhoging van de zitpenningen heeft plaatsgevonden.

Wat met Zelzate?

Ja, er werd een indexering doorgevoerd van de zitpenningen voor de gemeenteraadsleden, maar die werd gecompenseerd door onder meer de verlaging van de zitpenningen van de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (de vroegere OCMW-comité’s). In totaal gaat er geen extra cent naar zitpenningen. 

Meer nog, door twee schepenposten te schrappen bespaart Zelzate 600.000 euro tijdens deze bestuursperiode. Dat bedrag investeren ze in armoedebestrijding. Daarnaast werd de dienstwagen voor de burgemeester afgeschaft. 

Back to Antwerp

In Antwerpen gaat er de volgende zes jaar 11,4 miljoen euro naar verhoging van de zitpenningen en schepenlonen. Geld dat beter geïnvesteerd wordt in sociale projecten. In Antwerpen moet iedereen de broeksriem  aanhalen, behalve de schepenen en raadsleden zelf.

Bovendien schaft men de mandatenbevraging af waarin de raadsleden jaarlijks hun inkomsten uit mandaten moeten aangeven. Voor een tiental gemeenteraadsleden gaat het over meer dan 100.000 euro per jaar. De PVDA vroeg steeds om die informatie niet geheim te houden in “De Bruine Enveloppe”, maar om die informatie openbaar te maken op een stedelijke website. Nu schaft het Antwerps stadsbestuur die mandatenbevraging simpelweg af.