Skip to content

Maak de kinderboerderij terug publiek en sociaal

Maak de kinderboerderij terug publiek en sociaal

De Wilrijkse kinderboerderij was vroeger een warm nest voor jonge gezinnen uit de stad, voor schoolkinderen, voor mensen in kwetsbare situaties. Dat sociale project kan enkel gegarandeerd worden in publieke handen.

Daarvoor hebben de werknemers en de bezoekers en gebruikers van de kinderboerderij talloze petities opgehaald en acties gevoerd. Dat hebben we met hand en tand verdedigd in de gemeenteraad van Antwerpen en de districtsraad van Wilrijk. Maar de besparingsdrang van het vorige bestuur met Patrick Janssens (sp.a) en het huidige bestuur met Bart De Wever (N-VA) was te groot om de redelijke argumenten van de mensen op het terrein aan te nemen.

Het in concessie geven was de eerste stap in de aangekondigde doodstrijd van de kinderboerderij. Het was in de sterren geschreven dat én een ecologische boerderij én een mooi project voor scholen én recreatie voor jonge gezinnen én de zorg voor kwetsbare groepen niet in een businessmodel kan gegoten worden. Nu de zwarte piet doorgeven aan Greenmarx is net iets te gemakkelijk. De verantwoordelijkheid voor de verloedering ligt vooral bij het Stadsbestuur. Met de PVDA vinden we dat er zeker een plaats is voor een kinderboerderij in de stad: met een educatief luik voor de scholen, met een zorgend luik voor mensen in kwetsbare situaties en met een ecologisch luik. Daarvoor zijn middelen en mensen nodig. Het is slechts een kwestie van keuzes maken.

Bijlage

Op de gemeenteraad van 30 maart 2015 werd de concessie voor de uitbating van de kinderboerderij door bvba Greenmarx goedgekeurd.

Stemden ja: N-VA, sp.a, Vlaams Belang, CD&V, Groen en Open Vld.
Stemden neen: PVDA+

Hier kan je het volledige debat herbekijken.

*De foto bovenaan is van een actie in april 2011.