Skip to content

Hou de kinderboerderij openbaar en sociaal

Hou de kinderboerderij openbaar en sociaal

Waar we met PVDA Wilrijk in 2010 al voor vreesden en succesvol actie tegen voerden, ligt met het huidige stadsbestuur opnieuw op tafel: de privatisering en de commercialisering van de Wilrijkse kinderboerderij.

De kinderboerderij: een sociaal project

De Wilrijkse kinderboerderij is een unicum in de stad Antwerpen. Jaarlijks komen 15.000 georganiseerde en 35.000 particuliere bezoekers er gratis met de natuur en het boerenbestaan in contact. Boer Karl en zijn team ontvangen deze bezoekers al sinds de oprichting 35 jaar geleden op een sociaal, ecologisch en educatief verantwoorde manier.

Vrijwilligers, maar ook mindervaliden, jeugddelinquenten, psychiatrische patiënten en vele anderen vinden er bovendien een zinvolle en rustgevende daginvulling. Dit alles wordt nu echter bedreigd.

Een terugblik…

Eind 2010 bleek al uit uitgelekte documenten dat het vorige stadsbestuur (Sp.a, CD&V-N-VA en Open Vld) de vier voltijdse werknemers van de kinderboerderij liever kwijt dan rijk was. Het project zou in concessie gegeven worden aan een private partner. De PVDA reageerde meteen op het terrein. Op 22 januari 2011, bij de heropening van de vernieuwde Bist, verkleedden enkele van onze leden zich in een boerderijdier om de omstaanders een flyer in de hand te stoppen. 

Intussen riepen we ook op om een petitie opgestart door de vrijwilligers te ondertekenen. Meer dan 5500 handtekeningen werden uiteindelijk verzameld en in maart van datzelfde jaar aan de bevoegde schepen overhandigd (artikel dewereldmorgen.be).

Ongeveer een week later organiseerden we zelf nog een succesvolle protestmars waar zo’n 150 al dan niet verklede kinderen en volwassenen aan deelnamen (foto bovenaan).

Het stadsbestuur borg haar plannen uiteindelijk op en de kinderboerderij bleef in openbare handen. Tot daar het goede nieuws.

Stadsbestuur wil kinderboerderij privatiseren

Het huidige stadsbestuur (N-VA, CD&V en Open Vld) maakt van het nakende pensioen van boer Karl (in januari 2014) gebruik om het sociale project dat de kinderboerderij is, af te stoten. PVDA+ gemeenteraadslid Mie Branders vraagt al sinds maart aan de bevoegde schepen Nabila Ait Daoud (N-VA) om duidelijkheid in dit dossier. Aanvankelijk werd daarbij gemeld dat met sociaal economiebedrijf Levanto in zee gegaan zou worden.

Intussen kwamen we te weten dat de onderhandelingen met Levanto afsprongen. Volgens de schepen omdat zij steeds terugkwamen op de basisvoorwaarden van de onderhandelingen. Volgens Levanto omdat het stadsbestuur niet wou garanderen dat de drie overige voltijdse medewerkers konden blijven. 

Maar het stadsbestuur heeft intussen blijkbaar al andere plannen. N-VA schepen Nabila Ait Daoud was op de laatste gemeenteraad in haar mondelinge antwoord op PVDA+ raadslid Mie Branders namelijk zeer duidelijk: “Wij zijn van oordeel dat de kinderboerderij fantastische mogelijkheden biedt die verder reiken dan wat er verwacht kan worden van een sociaal economiebedrijf. Daarom zullen we een nieuwe oproep plaatsen (...) De stad zoekt namelijk een partner die de boerderij op een bedrijfsgeoriënteerde manier verder uitbouwt. (…) Het klopt dat we op zoek gaan naar een externe partner en dat die partner de kinderboerderij op een commerciële wijze mag uitbaten. En hiermee bekomen we een win-winsituatie: de mogelijkheden van de kinderboerderij worden sterk verbreed, we geven een ondernemer de kans om een zaak op te starten en we moeten minder belastinggeld uitgeven – want er is niets vies aan geld verdienen.” 

Niet meer of niet minder dan het privatiseren dus, omdat het uitbaten van een kinderboerderij, zo klinkt het, niet behoort tot de kerntaken van een stad. Men vraagt zich langzamerhand af wat de N-VA nog wel als kerntaken beschouwt: misschien alleen nog repressie met GAS-boetes, een war on drugs en het uitdelen van cadeaus aan havenmultinationals en de diamantsector?

En, wat doet het Wilrijks districtsbestuur?

Na de verkiezingen van oktober 2012 probeerde het nieuwe districtscollege (N-VA, CD&V en Open Vld) in haar bestuursakkoord de mensen meteen gerust te stellen. Het districtscollege zou “er over waken dat de kinderboerderij haar educatieve rol verder kan blijven opnemen.” Wel werd aangekondigd dat de kinderboerderij “in de loop van de legislatuur aangepakt” moest worden. Wouter Van Damme, PVDA+ districtsraadslid, vroeg bij de bespreking van deze tekst dan ook wat er precies te verwachten viel. Ondertussen heeft hij zijn antwoord...

Vandaag blaast Het Wilrijkse districtsbestuur warm en koud tegelijk. De kinderboerderij wordt geloofd en de toekomst van het project gegarandeerd. Maar langs de andere kant blijkt uit recente reacties in de pers en op de districtsraad dat er zonder verpinken wordt meegestapt in het verhaal van het stadsbestuur. Men gaat op zoek naar een private partner met als doel een volledige terugtrekking van de stad Antwerpen uit het beheer van de kinderboerderij.

Tijd voor actie!

Voor ons is meer dan duidelijk dat dit project niet mag overgeleverd worden aan de winstlogica en sociaal en publiek moet blijven. Wij eisen dan ook dat de stad op zoek gaat naar volwaardige vervanging voor boer Karl. Dat is de enige manier om de continuïteit en het openbare karakter van dit sociale, ecologische en educatieve unicum in onze stad te garanderen.