Skip to content

Hou de Hobokense stadsloketten open voor publieke dienstverlening

Hou de Hobokense stadsloketten open voor publieke dienstverlening

Met de inperking van de loketuren in de districten bouwde het  stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open Vld) de dienstverlening in het Hobokens administratief centrum af tot nog amper 16 uur per week. Omdat het gebouw nu onderbenut wordt, besliste het college om het om te vormen tot een kinderopvang voor een private speler. Het resterende personeel zal in een bijgebouw ondergebracht worden. “Met een kostenplaatje van 3 miljoen euro maakt het stadsbestuur een publiek gebouw klaar voor een private speler. Ondertussen wordt de dienstverlening voor meer dan 40.000 Hobokenaren verder afgebouwd. Alles is al beslist, zonder enig overleg met de gebruikers, de Hobokenaren. Dit is onaanvaardbaar”, reageert gemeenteraadslid Mie Branders. 

Administratief centrum te goed gelegen?

Het stadsbestuur plant om het administratief centrum te verhuizen van de straatkant van Park Sorghvliet naar een van de kleinere koetshuizen verderop. Sinds 2017 zijn die gebouwen afgewerkt, maar staan ze leeg. De Stad Antwerpen lanceerde de voorbije jaren verschillende marktoproepen om de gebouwen te benutten, maar er kwam nooit een ontvankelijke bieding. Het huidige administratieve gebouw is daarentegen blijkbaar wél gegeerd. “In het collegebesluit staat dat er een betere (!) invulling wenselijk is voor het gebouw met haar prominente ligging aan de straatkant dan loketwerking. Dat zegt veel over de visie van dit bestuur op de fysieke publieke loketten? De loketten zijn blijkbaar niet goed genoeg om op die locatie te blijven? Met de PVDA vinden we net dat loketten wel een prominente en bereikbare plek in de districten moeten hebben.”

Eerst de uren afbouwen en dan zeggen dat het onderbenut is

“Het stadsbestuur zegt dat het administratief centrum onderbenut is, maar dat is nogal wiedes wanneer je de openingsuren van je loketten beperkt tot twee dagen per week. Het stadsbestuur zorgt er zelf voor dat het gebouw onderbenut wordt”, zegt Branders. Volgens de linkse partij is dit slecht bestuur. “Het huidige gebouw werd speciaal gebouwd voor loketwerking, het is energiezuinig, modern en aangenaam om in te werken. Het stadsbestuur besliste om te besparen op haar dienstverlening, maar duwt nadien een dure verhuis én renovatie door onze strot om het mooie gebouw op een gouden schoteltje aan de privé beschikbaar te stellen.” 

Zo’n verhuis hypoticeert volgens PVDA bovendien het evalueren en terugschroeven van de plannen van Loket Op Maat. “Het loketpersoneel én de burger worden op deze manier voor een voldongen feit gezet”, zegt Branders. “Er is nog geen enkele evaluatie geweest over de gevolgen ervan. De inperking van de loketuren in zes districten is nog maar drie maanden bezig, maar wij zien vooral een achteruitgang van dienstverlening. De Hobokenaar staat in het eigen district voor een gesloten deur en moet een bus, die het vaak laat afweken, naar Wilrijk nemen. Daar worden de medewerkers overrompeld door de extra klanten uit de districten die hun werking moesten afbouwen. De wachttijden lopen op. De mensen die een reispas willen bemachtigen moeten al eerst door Antwerpen reizen op zoek naar een vrije afspraak vooraleer ze op reis kunnen vertrekken. Door het administratief centrum te verbouwen tot kinderopvang is een terugkeer van de stadsloketten er evenwel uitgesloten.”

De schepen zou beter gas terugnemen volgens Branders: “Steek tijd en geld in de uitbouw en versterking van onze publieke dienstverlening in plaats van in de afbraak ervan.”

Nooit geld tekort om publiek goed te privatiseren

De nieuwe plannen bestaan uit twee projecten. Deelproject 1 bestaat uit de verhuizing van het administratief gedeelte, naar een van de voormalige koetshuizen. Aan die verhuis hangt een prijskaartje van 805.000,01 euro. Deelproject 2 moet het moderne administratief centrum - amper 14 jaar oud - omvormen tot een kinderdagverblijf, uit te baten door een private exploitant. De stad zal daarvoor  2.035.000 euro investeren. Het totale kostenplaatje van de hele operatie wordt zo net geen 3 miljoen euro. 

Sinds het N-VA-bestuur in 2013 aantrad, werden de publieke middelen voor crèches stap voor stap verschoven naar private opvanginitiatieven. Eén voor één worden kleine lokale publieke crèches gesloten, en verschuift het geld naar private initiatieven. Onlangs nog sloot De Calimero in Borgerhout, een kleinschalige crèche waar zowel personeel als ouders erg tevreden waren. Zogenaamd omdat het gebouw niet veilig meer was. Een jaar later investeert de stad zelf een miljoen euro voor de renovatie van het gebouw en geeft het nadien voor een prikje in concessie aan een private vzw.